Jód

Skleslá a podrážděná nálada, rychlá únava, dlouhý proces zotavení po zdánlivě banálních onemocněních, poruchy spánku a oslabená imunita – to vše mohou být příznaky nedostatku jodu v lidském organismu. Ačkoliv je jod považovaný za vzácný prvek, je v malém množství přítomen takřka všude. Lze jej nalézt ve vodě, v půdě i rostlinách. Svojí funkcí je jod naprosto unikátním prvkem a žádný jiný prvek by nebyl schopen převzít zodpovědnost za vývoj a zachování života na naší planetě.

Jod řídí vše

Vědecké výzkumy prokázaly, že jod se podílí na všech důležitých mechanismech a procesech v organismu. Dokonce dokáže neutralizovat radiační působení a disponuje také prostředky, jež dokáží zabránit vzniku a rozšíření plísní a nežádoucích mikrobů. Jod představuje naprosto unikátní látku, která má velmi universální využití, je velmi přizpůsobivý, dokáže být slučitelný a synchronní s jakýmkoli organismem. Velkou úlohu sehrává také v imunitních procesech, kdy dokáže v těle rozpoznat nežádoucí látku a tu posléze z těla vyloučit. Jod má dokonce i vliv na tvorbu velkého množství hormonů a jeho činností se zvyšuje potřeba kyslíku. Můžeme tedy říci, že jod se podílí na celkové funkci lidského organismu a ovlivňuje cévní i nervovou soustavu.

Jod a štítná žláza

Štítná žláza je na zpracování jodu závislá a potřebuje neustálý přísun byť jen malého množství tohoto prvku. Bez jodu by štítná žláza nemohla produkovat většinu svých hormonů. Udává se, že jod se podílí až na 60% hormonů vyprodukovaných právě štítnou žlázou. Jod, který je přítomen ve štítné žláze vychytává z krve nežádoucí mikroby a ihned je ničí.

Odkud jod brát

Je opravdu paradoxní, že za celý život člověk spotřebuje asi tolik jodu, co by se vešlo na čajovou lžičku. Zdálo by se, že tedy není problém jod do organismu dostat. Bohužel je celý mechanismus nastaven tak, že štítná žláza potřebuje velmi malé množství tohoto prvku, avšak neustále a po celý život. Není vhodná ani konzumace uměle připraveného jodu ve formě farmaceutických doplňků. Jako u většiny takto připravených látek musí organismus vynaložit nemalé množství energie, aby si tyto prvky ze sloučenin vstřebal. A v případě jodu to platí dvojnásob.

Obecně se počítá s tím, že se tedy jod bude dostávat do těla přirozenou cestou v potravě, vodě a vzduchu. Ovšem dnešní nepříliš ekologické chování člověka výrazně snížilo podíl jodu jak v rostlinné tak živočišné složce stravy. To a další faktory s tím souvisejícím způsobily současný globální deficit jodu. Co tedy s tím? V současnosti jediným opatřením je konzumace jodované soli, která se ve světě joduje již několik desetiletí. Avšak i s jodovanou solí je zapotřebí zacházet opatrně, jelikož skýtá několik úskalí. Během vaření a jiné tepelné úpravy dochází k úbytku nezanedbatelného množství jodu, pokud konzumujeme přespříliš soli, dochází k negativním dopadům na lidský organismus v podobě ukládání soli a s tím spojených zdravotních rizik. Bohužel je tedy nutno konstatovat, že ani vyspělá věda není v současnosti schopna vyřešit problém s jodovým deficitem, který se stává celosvětovou záležitostí.

jod

Co způsobuje nedostatek jodu

Nedostatkem jodu projevujícím se neustálým zhoršováním zdraví trpí již více než čtvrtina obyvatelstva (dle údajů WHO již 1,572 miliardy obyvatel). Jelikož se jod podílí na tvorbě většiny hormonů, jeho nedostatek se projeví téměř ve všech oblastech lidského organismu. Mezi nejčastější a přitom velmi závažné patří především tyto příznaky:

  • Porucha srdečního rytmu (arytmie), arteroskleróza a poruchy srdečně cévního systému
  • Porucha funkce jater
  • Nedostatečné formování tkání v důsledku poruchy spotřeby kyslíku
  • Svalové slabosti a kloubní bolesti
  • Anémie
  • Porucha funkce štítné žlázy hypotyreoza (struma)
  • Poruchy pohlavní soustavy (neplodnost, potraty, předčasné porody)

Autor: Magazín o zdraví, nemocech, hubnutí, dietě, bylinkách a diskuzní forum

Čaje