Cukrovka je jedno z nejrozšířenějších chronických onemocnění na světě. Může mít vážné zdravotní dopady, včetně poškození zraku. S růstem počtu diabetiků všude na světě je důležité pochopit, jaký má cukrovka vliv na zrak, aby se předešlo nebo alespoň zmírnily následky. V tomto článku se podíváme na to, jak cukrovka souvisí se zrakem, příčiny poškození a jak můžeme oči chránit.

Příčiny poškození zraku při cukrovce

Je to proto, že lidé s diabetem mají tendenci mít vyšší hladinu cukru v krvi. Tato vyšší hladina cukru ve vzácných případech může vést k poškození sítnice, a to v důsledku snížení průtoku krve a zvýšení hladiny cholesterolu. To vše může způsobit poškození zraku při cukrovce.

Dalším faktorem může být zvýšená hladina krevního tlaku. Krevní tlak, který je vyšší než obvyklá úroveň, může poškodit cévní systém a sítnici. To může vést k poškození zraku, které může vést k počátečním fázím slepoty. Kromě toho lidské tělo produkuje nadměrné množství volných radikálů, což může vést také k poškození zraku. Proto je velmi důležité hlídat hladinu cukru v krvi, a pokud je to možné, snižovat krevní tlak a eliminovat volné radikály, aby se předešlo poškození zraku při cukrovce.

Jaké jsou postižení zraku při cukrovce

Diabetická retinopatie představuje nejčastější zrakové postižení způsobené cukrovkou. Výsledkem je zhoršení zraku, protože cévy v oku poškozeného pacienta se rozšíří, prasknou nebo se ucpe a tím se omezí přívod krve do sítnice. Jako další příznaky se mohou projevovat modřiny, krvácení nebo otok v oku.

Druhým typem postižení zraku, které může být způsobeno cukrovkou, je diabetická makulární edém. Toto onemocnění se projevuje zhoršením zraku v oblasti středu zorného pole, což znamená, že pacient nemůže vidět předměty blízko nebo v dálce. V důsledku toho dochází k zhoršení zraku, k zkreslení a ztmavnutí obrazu, jakož i ke zhoršení schopnosti rozlišovat barvy.

Jak chránit oči před poškozením

Je proto důležité chránit oči před poškozením. Prvním krokem je podstoupit každoroční oční vyšetření, které vám umožní odhalit příznaky poškození očí včas. Pokud je to možné, je důležité snížit expozici slunečním paprskům. Používejte kvalitní sluneční brýle, které zabraňují pronikání ultrafialového záření. Dále byste se měli vyhnout kouření, které je jedním z faktorů, které zhoršují změny v sítnici. Kontrola krevního cukru je také důležitá pro prevenci poškození očí. Stanovení hladiny glukózy umožní lékaři okamžitě předepsat léčbu, aby se předešlo zhoršení stavu.

Proč je důležité pochopit, jak cukrovka ovlivňuje zrak

Cukrovka může mít velký dopad na zrak. Když je hladina cukru v krvi vysoká, bílkoviny ve vašich očích se mohou narušit. To může vést k poškození sítnice nebo k snížení zrakové ostrosti. Znalost toho, jak cukrovka ovlivňuje zrak, je proto nezbytná pro správné léčení a prevenci poškození zraku. 

Čaje