Legionella je gram-negativní bakterie, která je zodpovědná za onemocnění známé jako legionelóza. Toto onemocnění, běžně známé jako legionářská nemoc, může vést k vážnému respiračnímu onemocnění, které je způsobeno imunitní reakcí na tuto mikrob. Legionářská nemoc se obvykle vyskytuje v zemích se středními až vysokými teplotami, ale může se objevit kdekoli po celém světě. Je to způsobeno znečištěním vody, jako je kontaminovaná veřejná voda, a vnitřními vodními systémy.

Příznaky legionelózy

Prvním příznakem infekce je vysoká horečka, která se obvykle objevuje 1 až 2 dny po expozici. Oběť může trpět kašlem, bolestmi hlavy, nevolností, závratí, bolestmi končetin a bolestmi břicha. Dále mohou nastat suchá nebo produktivní rýma, dýchavičnost, zvracení a průjem. Pokud se infekce zhorší, mohou se objevit závažné příznaky, jako je dušnost, průjem krve, bolesti svalů a křeče. Dalšími příznaky jsou mírné anebo těžké selhání ledvin a kůže se může stát žlutou. V některých případech může být infekce smrtelná. Pokud se objeví tyto příznaky, je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc.

Prevence legionelózy

Nejlepší prevencí proti legionelóze je snížení rizika kontaminace vodního systému.

Jako první krok je důležité instalovat a udržovat vhodné zařízení, které zajistí, že voda je udržována ve správné teplotě a čistotě. Vodovody by měly být pravidelně dezinfikovány pomocí oxidačních činidel. Kromě toho je důležité, aby systémy teplé vody byly vybaveny zařízeními pro zabránění stagnace, stejně jako filtry a čisticí prostředky. Také je důležité, aby odborníci prováděli pravidelné kontroly, aby se zabránilo riziku infekčních onemocnění.

Epidemiologie legionelózy

Epidemiologie legionelózy je závažné onemocnění, které se vyskytuje ve všech částech světa. Je způsobeno bakterií Legionella spp., která se obvykle vyskytuje ve vodě a může být přítomna ve vzduchu. Nejčastěji se vyskytuje v nízkých teplotách a je vysoce infekční. V posledních letech došlo k růstu počtu případů legionelózy, především díky nedostatečným hygienickým podmínkám a zvýšenému pohybu osob po světě.

Většina případů legionelózy se vyskytuje v období od května do září. K nejzávažnějším infekčním oblastem patří země EU, kde se počet případů nadále zvyšuje. Nejvíce ohroženi jsou lidé staršího věku, lidé s oslabenou imunitou, lidé s chronickými chorobami nebo lidé, kteří trpí některými léky. Prevence proti legionelóze je velmi důležitá, protože infekce může být velmi závažná. Je nutné provádět periodické kontroly hygienických podmínek ve veřejných budovách, zařízeních pro zdravotní péči a v jiných oblastech, kde se osoby zdržují.

Čaje