Gykovaný hemoglobin

Doufejme, že většina lidí si ještě z dob biologie na škole pamatuje, že hemoglobinem se nazývá barvivo, které je obsažené v červených krvinkách. Glykovaný hemoglobin je tedy pro jednodušší představu červené krevní barvivo, u kterého je jako ocásek navázána glukóza, tedy cukr. Velmi častý je tento jev u lidí trpících diabetem. Při stavu zvaném hyperglykémie mívají totiž v krvi nadbytek cukru, a právě v tom okamžiku se spojí s hemoglobinem.

Proč je důležitý?

Glykovaný hemoglobin je celkem spolehlivým ukazatelem průběhu diabetu všech typů. Zároveň také ukazuje, v jakém stavu je diabetik z dlouhodobého hlediska. Nedá se tedy tak snadno obejít tím, že léčbu dodržujete jen v posledních pár dnech před návštěvou lékaře. Většinou je ale potřeba brát v úvahu také hodnoty měření ze senzoru kontinuální monitorace glykémie nebo z glukometru. Samotný glykovaný hemoglobin totiž nedokáže přesně určit, zda byly glykémie mezi jednotlivými měřeními vyrovnané, nebo se pohybovaly mezi hyperglykémií a hypoglykémií.

Jak často měřit glykovaný hemoglobin?

Dnes je měření koncentrace glykovaného hemoglobinu v krvi již zcela rutinní zásah. Úplně stačí odebrat kapku krve ze špičky prstu. Podle doporučení evropské, české, ale i americké diabetologické společnosti by se diabetickým pacientům měl glykovaný hemoglobin měřit dvakrát až čtyřikrát do roka. Počet vyšetření samozřejmě závisí na dalších okolnostech, jako jsou věk a zdravotní stav pacienta. U vážnějších případů, které jsou již léčeny inzulinem, měření probíhá nejméně čtyřikrát ročně. Ještě kratší interval je u těhotných diabetiček. Aby se nic nezanedbalo, měla by budoucí maminka chodit na vyšetření jednou za měsíc. Po provedeném měření je kromě toho, že zanesete výsledné hodnoty do karty pacienta, důležitá také úvaha nad tím, jak dále postupovat v režimu léčby konkrétního diabetika.

 

 

Čaje