Inkontinence

Únik moči je problém, který trápí velké množství lidí a ačkoliv se o něm příliš nemluví, neměl by se zanedbávat. Stejně jako většina zdravotních potíží, i tato se dá léčit, a proto je vhodné začít s léčbou co nejdříve. Ještě než se léčba zahájí, je vhodné zjistit, jaký typ inkontinence dotyčný člověk má. Jedině tak může být léčba při inkontinenci účinná.

Prvním člověkem, který by se o vašem problému měl dozvědět, je váš lékař, který by vás měl doporučit na urologii. K úniku moči dochází v různých situacích a rozlišujeme ji na stresovou a urgentní. Zatímco spouštěčem stresové inkontinence je nejčastěji námaha či kašel nebo smích, urgentní inkontinenci způsobuje náhlé a nekontrolovatelné stahování svaloviny v oblasti močového měchýře. Oba případy jsou nepříjemné, ale dají se vyléčit.

Léčba

Základním kamenem úspěšné léčby je cvičení svalů pánevního dna, které je účinné především u lehké inkotinence. Urgentní inkontinence obvykle vyžaduje i požívání vhodných léků a elektrostimulaci. Když probíhá léčba inkontinence, jsou skvělým pomocníkem inkontinentní pomůcky. Inkontinence u mužů a žen se trochu liší a její léčbu si popíšeme níže.

Kroky léčení inkontinence u žen

 • cvičení svalstva pánevního dna – cviky jsou jednoduché a pacient je může provádět denně doma

 • léky – tlumí stahy přecitlivělého tzv. hyperaktivního měchýře a snižují tak frekvenci močení během dne i v noci

 • operace – vhodná je především u stresové inkontinence. Jejím cílem je zlepšit umístění měchýře v malé pánvi a zajistit mu podporu pomocí podpůrných pásků, které zabraňují posunu měchýře směrem dolů

 • elektrostimulace posiluje svalstvo pánevního dna. Je vhodná v kombinaci s cvičením nebo jako podpůrná léčba před operací

 • inkontinentní pomůcky – především jsou to speciální savé pomůcky (vložky, pleny či plenkové kalhotky). Absorbují moč a pohlcují zápach, takže se pacient může pohybovat ve společnosti a konat běžné aktivity.

Inkontinence u mužů

Inkontinence u mužů je problém, který se dá řešit. Únikem moči se potýká každý čtvrtý muž po čtyřicítce. Nejčastější je urgentní typ a odkapávání po vymočení. Dalším typem je přetékání při plném močovém měchýři, které bývá způsobeno zvětšenou prostatou.

Jednou z hlavních příčin urgentního typu je, když jsou svaly svěrače příliš aktivní a způsobují nedobrovolné kontrakce.

Stresová inkontinence je způsobována namáháním močového měchýře například při kašli, kýchání nebo smíchu. Svaly svěrače jsou příliš oslabené, aby mohly udržet moč. Tento typ postihuje většinou ženy, ovšem objevuje se také přibližně u 1% mužů, a to po operaci prostaty.

Jak situaci zlepšit

Například lze procvičovat svaly pánevního dna a změnit stravovací návyky. Nejlepším způsobem je konzultovat problém s urologem, s jehož pomocí najdete pro sebe nejvhodnější řešení.

Inkontinence léčba

Inkontinence je mimořádně citlivý a bohužel velmi častý zdravotní a sociální problém. Únik moči sám o sobě není nemoc, ale stav, který může mít mnoho různých příčin. Z tohoto vyplývá, že před samotnou léčbou inkontinence je nezbytné správně diagnostikovat příčinu a typ inkontinence. Každý typ lze efektivněji léčit tehdy, pokud se s léčbou inkontinence začne včas. Pacienti by se neměli léčit sami, ale vždy se obrátit buď na svého praktického lékaře, nebo ještě lépe na odborníka - urogynekologa nebo urologa.

Před samotnou léčbou inkontinence je potřeba určit také typ. Pro zjednodušení můžeme rozlišovat 2 základní typy – stresová inkontinence a inkontinence urgentní . V prvním případě dochází k úniku moči pouze při zvýšení nitrobřišního tlaku – např. při cvičení, zvedání těžkých předmětů nebo při smíchu či kašli. Příčinou je většinou oslabené svalstvo pánevního dna a nedostatečná funkce svěrače močové trubice.  Urgentní inkontinence označuje únik moči spojený s naléhavým nucením na močení, kdy dochází k náhlým a nekontrolovatelným stahům svaloviny močového měchýře, příp. k oslabení svěrače. 

 Inkontinence léčba - jak lze inkontinenci léčit:

Cvičení svalstva pánevního dna

Trénink svalů pánevního dna je jednoduchou a velmi účinnou metodou, jak zpevnit svalstvo pánve a zmírnit projevy stresové inkontinence. Cviky pánevního dna jsou jednoduché a pacienti je mohou provádět denně doma. Léčba inkontinence tímto způsobem je dobrým základem pro postupné vyléčení.

Léky

Léky mohou podstatně zlepšit především urgentní inkontinenci. Tyto léky tlumí stahy přecitlivělého tzv. hyperaktivního měchýře (též označováno jako OAB – Over-Active Bladder) a snižují tak frekvenci močení  během dne, noční močení a naléhavost nucení na močení. Tento způsob lečby je však nezbytné konzultovat s lékařem.

Operace

Operační řešení léčby inkontinence je vhodné především u stresové inkontinence. Většina případů tohoto typu je způsobena povolením svalů pánevního dna a díky tomu posunutím močového měchýře směrem dolů k pochvě. Cílem operací je proto zlepšit umístění měchýře v malé pánvi a zajistit mu takovou podporu, aby nedocházelo k jeho posunu směrem dolů. Dnes nejčastější operační metodou jsou různé variace tzv. podpůrných pásek. Jedná se o minimálně invazivní operační výkony s relativně krátkou dobou rekonvalescence a dobrými výsledky. Mezi další operační způsoby léčby inkontinence můžeme zařadit také injekční implantáty. Při této léčbě inkontinence se aplikují látky pod sliznici močové trubice, které svým objemem zužují močovou trubici. Tyto implantáty mají však pouze omezený účinek a používají se pouze okrajově.

Elektrostimulace

Elektrostimulace má za cíl posílit svalstvo pánevního dna. Tento druh léčby je vhodný hlavně v kombinaci s cvičením nebo jako podpůrná léčba před operací. Elektrostimulace je vhodná hlavně pro lehčí stupně úniku moči.

Inkontinenční pomůcky

Pokud i přes léčbu dochází k úniku moči, je možné používat k léčbě inkontinence speciální savé pomůcky. Na trhu je v současnosti dostatek absorpčních pomůcek od vložek přes pleny až po plenkové kalhotky. Všechny tyto výrobky výborně absorbují moč a pohlcují také zápach moči, takže i při nasáknutí pomůcky se může uživatel bez obav pohybovat ve společnosti a vykonávat běžné aktivity.

Inkontinence u mužů

Každý čtvrtý muž ve věku nad 40 let* se potýká s únikem moči, který je známý také pod pojmem inkontinence. Nejlepší způsob, jak najít řešení, je dozvědět se více o tom, jak inkontinence funguje.

Nejčastější typy inkontinence

Existuje řada různých typů inkontinence, ovšem mezi ty nejčastější patří urgentní inkontinence a odkapávání (označované také jako únik postmikčních kapek nebo ukapávání po močení). Není neobvyklé, že muže trápí i kombinace obou typů. K dalším typům inkontinence patří inkontinence z přetékání (nedobrovolný únik moči při plném močovém měchýři, který je často způsobený problémy se zvětšenou prostatou) a stresová inkontinence. Nejlepší způsob, jak zjistit, jakým typem inkontinence trpíte, je konzultovat problém s lékařem, který vám může pomoci najít vhodné řešení. Konzultace s lékařem vám může také pomoci vyloučit fakt, že únik moči je případně vedlejším účinkem nějakého jiného problému.

Urgentní inkontinence moči

Jako urgentní inkontinence se označuje náhlá nutkavá potřeba močení spojená s nedobrovolným únikem moči. Existuje řada věcí, které mohou tento stav zapříčinit. Jednou z hlavních příčin je, když jsou svaly detruzoru, které jsou volními svaly svěrače, příliš aktivní a způsobují nedobrovolné kontrakce. Ty vysílají prostřednictvím nervů zprávy do mozku a dávají vám pocit, že potřebujete močit, i když nechcete. V některých případech může být příčinou podráždění močového měchýře z důvodu infekce nebo ledvinové kameny. Tento stav může být také důsledkem nervového nebo mozkového onemocnění (mozková mrtvice, Parkinsonova nemoc nebo roztroušená skleróza).

Stresová inkontinence moči

Stresovou inkontinencí rozumíme nedobrovolný únik moči způsobený namáháním močového měchýře (například při kašli, smíchu nebo kýchání). Svaly a vazy svěrače nebo pánevního dna, které podporují močový měchýř, jsou příliš oslabené, aby mohly udržet moč. Tento typ inkontinence se vyskytuje většinou u žen, ovšem objevuje si také přibližně u 1 % mužů, a to po operaci prostaty.

Jak situaci zlepšit

Existují různé způsoby, jak zvýšit kontrolu nad močovým měchýřem. Příkladem je procvičování svalů pánevního dna a změna určitých stravovacích návyků. Nejlepší způsob, jak začít opět získávat kontrolu, je nejprve záležitost konzultovat s lékařem, abyste pro sebe mohli najít to nejlepší řešení.

*Podle průzkumu realizovaného společností SCA v roce 2012 za účasti mužů starších 40 let ve Spojených státech, Spojeném království, Německu, Itálii, Rusku a Mexiku. Evidované údaje nejsou publikovány.

 Příčiny inkontinence u žen

S ohledem na skutečnost, že samovolný únik moči postihuje každou čtvrtou ženu bez ohledu na věk, by člověk řekl, že by o inkontinenci měli vyučovat ve škole. Pokud nás však skutečně o inkontinenci učili, zdá se, že valná většina nás v tento den ve škole chyběla! Zde si tedy zopakujeme, jak funguje močový měchýř a celé močové ústrojí a proč jejich funkce není vždy zcela dokonalá.

Princip funkce močového ústrojí

Ledviny fungují jako filtr, který zachycuje nepotřebné látky z krve a odvádí je do močového měchýře. Močový měchýř je svalový vak, který se dokáže roztáhnout natolik, aby zadržel až 500 ml tekutiny. Pokud se měchýř z poloviny naplní, nervová zakončení informují mozek, že je čas ho vyprázdnit. Moč vytéká močovou trubicí, kterou uzavírají dva svěrače. Je-li močový měchýř naplněn, vnitřní svěrač povolí, avšak vnější svěrač lze úmyslně přidržet sevřený a zachovat si tak kontrolu nad močením. Správnou funkci těchto svalů zajišťuje svalstvo pánevního dna, které je umístěno pod močovým měchýřem a obklopuje močovou trubici. Každá čtvrtá žena a každý osmý muž se však v průběhu svého života setkají s tím, že nejsou schopni tento proces kontrolovat.

Takže jaké jsou hlavní příčiny samovolného úniku moči?

Může být ve Vašem případě příčinou oslabené svalstvo pánevního dna? Ve většině případů je samovolný únik moči způsoben oslabením svalstva pánevního dna, které uzavírá močovou trubici. Jakmile svalstvo ztratí svoji pružnost, mohou každodenní činnosti, jakými je například smích, kašel, zvedání břemen či běh, způsobit únik moči.

Hlavními příčinami samovolného úniku moči u žen bývají změny, ke kterým dochází v průběhu těhotenství, porodu a menopauzy (informace o příčinách inkontinence u mužů naleznete v oddílu Muži).

Máte děti?

Radostí souvisejících s mateřstvím je celá řada (s výjimkou oněch prvních nocí, kdy se člověk nevyspí...), avšak těhotenství a porod způsobují v ženském těle celou řadu změn a to jak hormonálních, tak i fyzických. Samovolný únik moči je proto velmi častým průvodním jevem těhotenství a porodu. Kombinace hormonálních změn, tlaku na močový měchýř ze strany dělohy a námahy při samotném porodu může značně snížit účinnost svalstva pánevního dna.

K samovolnému úniku moči může docházet již v průběhu těhotenství nebo brzy po porodu a u některých žen dokonce i dlouho poté, kdy jejich děti dospěly. U žen, které se s únikem moči potýkají v průběhu těhotenství, se často jedná o přechodný jev.

Prošla jste již menopauzou?

V průběhu menopauzy probíhá řada fyzických i hormonálních změn. Zejména však dochází ke snížení množství hormonu estrogenu v břišním svalstvu. Tato skutečnost může vést ke změně polohy močového měchýře a tím k horšímu působení svalstva, které močový měchýř uzavírá.

Trpíte nadváhou?

Také nadváha může způsobovat zvýšený tlak na břišní svalstvo a na svalstvo pánevního dna. Jako důsledek se objevuje samovolný únik moči.

Trpíte nějakým onemocněním nebo poúrazovým stavem?

Mezi další příčiny samovolného úniku moči se řadí některá onemocnění, jakými jsou například mozková mrtvice, demence nebo cukrovka. Často se tedy jedná o poškození nebo překážky na nervových dráhách, které brání průchodu správných nervových signálů mezi mozkem a močovým měchýřem nebo, v případě demence, neschopnost tyto signály rozpoznat. Tyto stavy mohou vést ke zvýšené aktivitě močového měchýře (potřebě častého navštěvování toalety) nebo naopak k jeho snížené aktivitě (nedostatečnému vyprazdňování močového měchýře s následným přetékáním moči).

Neschopnost správně ovládat močový měchýř vyvolávají i další stavy, které mají vliv na přenos signálů mezi mozkem a měchýřem. Jedná se např. o Parkinsonovu a Alzheimerovu chorobu, rozštěp páteře, roztroušenou sklerózu nebo poranění mozku.

Užíváte předepsané léky na jinou chorobu?


Inkontinence může být průvodním jevem užívání určitých léků. Některé léky mají diuretické vlastnosti, což znamená, že způsobují častější potřebu močení. Jestliže jste v nedávné době začala užívat nové nebo jiné léky a pociťujete-li současně ztrátu schopnosti ovládat močový měchýř, doporučujeme navštívit lékaře. Ten zhodnotí, zda ve Vašem případě mohou být příčinou samovolného úniku moči užívané léky. V některých případech lze změnit lék či snížit užívané dávky, aniž by došlo k současnému snížení účinnosti léčiva.

Postihují Vás často infekce močových cest?

Následkem infekcí močových cest může být přecitlivělost močového měchýře. Přecitlivělostí rozumíme stav, kdy močový měchýř tělu nesprávně odesílá naléhavé signály, že je třeba se rychle vyprázdnit, aniž by byl močový měchýř skutečně plný.

Máte-li další dotazy související s příčinami samovolného úniku moči, požádejte o radu svého lékaře.

 Příčiny inkontinence u mužů

K úniku moči může docházet z mnoha důvodů. Poznáte-li, s jakým typem úniku moči se potýkáte a jaká je jeho příčina, může vám to usnadnit hledání vhodného řešení.

Nejste v tom sami

S únikem moči se setkává každý čtvrtý muž, takže je tento problém celkem běžný. Únik moči se samozřejmě u každého jednotlivce liší. Bez ohledu na to, zda máte problémy pouze s občasným únikem pár kapek nebo větším únikem moči, můžete být klidní. Existuje způsob jak mít únik moči pod kontrolou.

Podle průzkumu realizovaného společností SCA v roce 2012 za účasti mužů starších 40 let ve Spojených státech, Spojeném království, Německu, Itálii, Rusku a Mexiku. Evidované údaje nejsou publikovány.

Co způsobuje únik moči?

Aby mohlo močové ústrojí správně fungovat, musí mozek, svaly a nervy spolupracovat na udržení moči v močovém měchýři a nesmí ji uvolnit, dokud nejste připraven. Existuje ovšem řada faktorů, které mohou tento proces narušit.

K nejčastějším příčinám úniku moči patří:

 • Léky, například léčiva s diuretickým účinkem (dráždí močový měchýř), mohou zvyšovat riziko úniku moči.

 • Infekce močových cest.

 • Přechodně oslabené svaly v důsledku operace prostaty.

 • Změny velikosti prostaty, například zbytnělá prostata může bránit průchodu moči.

 • Nadváha může způsobovat zvýšený tlak na břišní svalstvo a na svalstvo pánevního dna, které pak hůře brání úniku moči.

 • Cukrovka nebo neurodegenerativní onemocnění (například Alzheimerova choroba).

Jak vidíte, příčiny úniku moči mohou záviset na mnoha faktorech. Proto je důležité dobré zhodnocení vaší konkrétní situace, aby pro vás bylo možné zajistit co nejvhodnější řešení. Proto je důležité určení správné diagnózy od vašeho lékaře.

Urgentní inkontinence

Urgentní inkontinence je známá rovněž pod pojmem „hyperaktivní močový měchýř“ a jedná se o nejběžnější typ úniku moči. Při urgentní inkontinenci pociťujete náhlé nucení na močení provázené nedobrovolným únikem moči dříve, než se dostanete na toaletu. Možná máte častější potřebu močení než 4 až 8krát denně a také několikrát během noci. Často je to způsobeno např. zvětšením prostaty nebo její operací.

Stresová inkontinence

Pokud má kašel, kýchání, smích, nebo zvedání těžkých břemen za následek únik moči, možná se potýkáte se stresovou inkontinencí. Jedná se o stav, který se nejčastěji objevuje u mužů po operaci prostaty.

Odkapávání po močení

Jedná se o případ, kdy dochází k úniku několika kapek moči po použití toalety, přestože po dokončení močení „počkáte a oklepete“ zbývající kapky. Existují dva typy odkapávání po močení – únik postmikčních kapek a ukapávání po močení. Odkapávání po močení nastává v případech, kdy nedojde k dokonalému vyprázdnění močového měchýře. Moč se hromadí v trubici vedoucí z močového měchýře. Častou příčinou odkapávání po močení je zvětšená prostata nebo oslabení svalstva pánevního dna.

Inkontinence z přetékání

Máte-li stálý nebo občasný únik moči, možná se potýkáte s inkontinencí z přetékání. Obvykle souvisí s nějakou překážkou v močovém ústrojí, která způsobuje, že močový měchýř přetéká a poté dochází k úniku moči.

 Příčiny samovolného úniku moči u dětí

Nejčastější formou inkontinence je noční pomočování. Denní pomočování se vyskytuje pouze u 2 - 4 % dětí ve věku od pěti do sedmi let. Nejčastější příčiny samovolného úniku moči u dětí.

Příčiny související s vývojem dítěte

Jakmile mozek vyšle signál o tom, že je močový měchýř plný, začne se za pomoci stahování svalů vyprazdňovat močový měchýř. Tato koordinace svalů a nervů se velice pomalu vyvíjí, takže se někdy může stát, že se močový měchýř naplní, aniž by to dětský mozek věděl. Eventuelně je sval (svěrač) příliš slabý.

Děti mají obvykle hlubší spánek než dospělí a trvá jim déle než se zcela probudí. To může někdy znamenat, že nevnímají signál k vyprázdnění, nebo se nestihnou probudit včas. 

V noci tělo produkuje velké množství antidiuretického hormonu (ADH). Ten zpomalí tvorbu moči a sníží potřebu vyprazdňování. Pokud se tak z jakéhokoliv důvodu nestane, může se močový měchýř přeplnit.

Všechny výše uvedené stavy se obvykle časem upraví. Stres je často uváděn jako jedna z příčin samovolného úniku moči, ale existuje jen málo vědeckých důkazů, které by toto tvrzení podpořily. Nicméně jestliže Vaše dítě trpí pocity úzkosti, je důležité nalézt příčinu a citlivě situaci řešit.

Zdravotní příčiny

Samovolný únik moči se také může projevit jako vedlejší příznak některých dětských nemocí. V případě mozkové obrny, rozštěpu páteře, poškození mozku nebo nervového postižení může být omezená schopnost přijímat správné signály pro vyprázdnění močového měchýře. Někdy může být příčinou opakovaná infekce močových cest nebo i malá deformace vylučovacího traktu.

Dědičnost

Zdá se, že u samovolného úniku moči hraje svou roli i určitá dědičná dispozice, která se může přenášet po několik generací. Obecně platí, že pokud jeden z rodičů trpěl nočním pomočováním, pravděpodobnost, že se stejné obtíže vyskytnou u dítěte dosahuje 40 %. Pokud nočním pomočováním trpěli oba rodiče, pravděpodobnost se zvyšuje až na 70 %.

Denní pomočování

Pokud není zapříčiněno infekčními nebo anatomickými problémy, může být způsobeno hyperaktivním močovým měchýřem nebo méně častým vyprazdňováním. 

Hyperaktivita močového měchýře

Jde o svaly obklopující močovou trubici, jež zamezují průchodu moči. Tyto svaly se samovolně stahují a tím vytlačují moč ven. Často k tomu dochází následkem infekcí močových cest, a to většinou u děvčat.

Méně časté vyprazdňování

Některé děti například oddalují chození na záchod, ať už z důvodu, že neradi používají školní záchodky, nebo protože nechtějí něco promeškat a pocitu nucení na močení nevěnují pozornost. Toto chování může vést k přeplnění močového měchýře a k náhodnému úniku moči. Nebo může vyvolat infekci.

Funkčně podmíněná inkontinence u dětí

Jedná se o případy inkontinence způsobené pohybovým omezením dítěte. Ať už z důvodu poruch hybnosti nebo používání invalidního vozíku. V druhém případě se pravděpodobně jedná jak o inkontinenci moči, tak o inkontinenci stolice. Jestliže je Vaše dítě schopné si na záchod dojít samo, ale zabírá mu to příliš mnoho času, zajistěte mu přístup k toaletě bez zbytečných překážek a oblečení, které se snadno svléká. Nejdůležitějším pomocníkem je v takovém případě ochranné spodní prádlo, které ho udržuje v suchu a zajistí potřebné pohodlí. Tím se výrazně sníží riziko výskytu podráždění a kožní infekce u jedinců, kteří jsou dlouhodobě upoutáni na lůžko nebo invalidní vozík.

 Jak na posilování svalstva pánevního dna u žen

Čím mohu začít?


Nejprve musíte nalézt správné svaly. Nejlépe tak můžete učinit, když se na toaletě pokusíte zastavit proud moči. Jestliže se vám to podaří, pak svaly, které jste použila, jsou přesně ty, které budete posilovat. Avšak pozor! Jedná se pouze o zkoušku, takže zastavovat moč si nezvykejte!


o Při stažení těchto svalů byste měla cítit jejich sevření a jejich mírný pohyb vzhůru směrem ke středu trupu. Neměla byste zatínat hýždě ani stehna, avšak sevření konečníku (jako při zadržení větrů) může pomoci.
o Máte-li potíže s nalezením správných svalů, požádejte o pomoc lékaře, zdravotní sestru nebo fyzioterapeuta.
o Jakmile najdete správné svaly, můžete je začít posilovat, a to několikrát denně (30 - 40 opakování celkem). Cviky pánevního svalstva byste měla být schopna provádět v mnoha různých polohách: v sedě, ve stoje, v leže – a nikdo si ani nevšimne, že právě cvičíte!

V čem cviky spočívají?


Nejprve svaly pouze zatněte a držte je zatnuté po dobu jedné nebo dvou sekund. Tuto dobu postupně prodlužujte až na 10 sekund. Tento postup opakujte až desetkrát.


Odpočinek mezi zatnutím svalů pánevního dna by měl být stejně dlouhý jako doba jejich zatnutí, což znamená, že při zatnutí svalů po dobu 10 sekund byste mezi opakováním vyčkat rovněž 10 sekund.
Můžete též zkusit rychlé a pevné sevření svalů, při kterém svaly zatnete co nejvíce a poté je opět co nejrychleji uvolníte. Opakujte opět desetkrát.
Kromě těchto cviků pánevního dna, které opakujete několikrát denně, byste měla zatínat svalstvo pánevního dna též v případě, kdy jej potřebujete, tedy například při smíchu, kašli, ohýbání nebo jakýchkoli ostatních činnostech, které u vás způsobují únik moči.

Za jak dlouho se dostaví výsledky?

O svalstvo pánevního dna byste měla takto posilovat po několik měsíců. Při pravidelném cvičení byste měla pocítit zlepšení po 2 až 4 měsících, avšak fyzioterapeuti doporučují cvičit po dobu alespoň 6 měsíců.


Jakmile se vám podaří dostat inkontinenci pod kontrolu, můžete četnost cvičení snížit na udržovací počet. Doporučujeme však svalstvo pánevního dna používat každý den a kdykoli jej potřebujete. Pouze tak lze zajistit jeho dobrou funkci.

 Posilování pánevního dna u mužů

Procvičujte si ovládání

Se správným cvičením můžete únik moči omezit. Tato cvičení jsou zaměřena na svaly pánevního dna a močový měchýř. Pomohou vám zlepšit ovládání močového měchýře a řešit problémy s únikem moči.

Sevření

Vyzkoušejte cviky pánevního dna a získejte kontrolu nad únikem moči. Jednoduše sevřete a procvičujte ty správné svaly, abyste posílil své pánevní dno. Můžete to dělat kdekoli, takže začněte třeba hned!

Cvičení

Než začnete, musíte najít ty správné svaly, které chcete aktivovat. Nejsnadnější cestou, jak toho dosáhnout, je stahování přesně těch svalů, které používáte, když chcete zadržet větry. Vždy, když stáhnete přesně tyto svaly, procvičujete svaly svého pánevního dna. Prováděním následujících cviků může zvýšit sílu i odolnost svalů, což vám pomůže proti úniku moči.

Síla

Sevřete svaly pánevního dna a držte je sevřené na dobu jedné či dvou vteřin. 10 vteřin relaxujte a pak cvik opakujte. Celkem byste měl cvik opakovat až desetkrát. Zkuste při tomto cvičení současně nestahovat hýžďové svaly, stehna ani žaludek.

Vytrvalost

Použijte stejnou techniku jako u posilovacích cviků, ale tentokrát namísto opakovaných krátkých sevření držte svaly sevřené po dobu 10 vteřin. Opakujte desetkrát. Mezi jednotlivými opakováními vždy 20 vteřin odpočívejte.

Odolnost

Při posilování svalů pánevního dna zároveň posílíte svaly břišní a jejich odolnost.

Tip odborníka: Silné stahy

Máte pocit, že jste výše uvedená cvičení zvládl? Zkuste rychlé a silné kontrakce – stahujte svaly pánevního dna co nejvíce a pak je ihned uvolněte. Opakujte desetkrát.

Pamatujte, že dobré výsledky si žádají dostatek času. Než zaznamenáte zlepšení, bude to trvat několik týdnů. Do té doby nezapomeňte každý den cvičit.

Ovládání močového měchýře

Naplánujte si návštěvy toalety, sledujte množství vypitých tekutin a získejte tak znovu kontrolu nad svým močovým měchýřem. Pokud například za den vypijete jeden a půl litru vody, je naprosto běžné, když navštívíte toaletu osmkrát denně. Pokud pociťujete častější potřebu močení, procvičujte svaly pánevního dna, abyste opět získal nad situací kontrolu.

 

 

Čaje