Diabetes mellitus - Cukrovka

Diabetes mellitus, lidově též cukrovka, je dlouhodobé, ve většině případů doživotní onemocnění, které vzniká z nedostatku hormonu zvaného inzulin (důležitého pro správné metabolizování cukru zvaného glukoza v těle), orgenismus tak není schopen zacházet s glukozou správně, čímž její hodnota v těle stoupá, což se projeví hyperglykemií (zvýšenou hladinou cukru v krvi).

Nevymlouvejte se na to, že „cukrovku máte v rodině“ a změňte svůj životní styl co nejdříve! Hýbejte se a hlídejte si, co jíte, nezapomínejte na prevenci!

Rozlišujeme dva typy diabetu

  • Diabetes mellitus 1. typu - naprostý nedostatek inzulínu, pacient je závislý na léčbě inzulínem

  • Diabetes mellitus 2. typu - relativní nedostatek inzulínu, snížená citlivost tkání na inzulín vlivem nadbytku tuku a nedostatku pohybu; pacient je léčen dietou a tabletovými léky (tzv. perorální antidiabetika), v některých případech si pacientem s tímto typem zaslouží nakonec i léčbu píchaným inzulínem

Nejčastější je diabetes mellitus 2. typu vázaný na nesprávný životní styl. Jedná se o civilizační chorobu. V České republice se s tímto onemocněním léčí přibližně 800 tisíc pacientů.

Cukrovka 1. typu

vrozené onemocnění, které se ve většině případů projeví již v dětském věku. Vzniká na základě nedostatečné tvorby inzulinu ve slinivce břišní. Vyžaduje celoživotní dodržování diabetické diety a podkožní aplikaci inzulinu několikrát denně, která nahrazuje chybějící produkci inzulinu slinivkou břišní.

CUKROVKA 2. typu

  získané onemocnění postihující zejména pacienty s nadváhou, obezitou a pacienty vyššího věku. Vzniká na základě nedostatečné odpovědi tkání na inzulin produkovaný ve slinivce břišní. Inzulinu je tedy ve většině případů normální nebo zvýšené množství než u zdravého pacienta, ale tělo je na něho méně citlivé. Až s postupem času se slinivka břišní vyčerpá a množství inzulinu klesá. Léčba diabetu mellitu 2. typu vyžaduje váhový úbytek, který může vést až k vymizení diabetu, dodržování diabetické diety a podávání léků, takzvaných antidiabetik, které zvyšují citlivost tkání k inzulinu, nebo zvyšují jeho produkci ve slinivce břišní. V těžších případech je nezbytná podkožní aplikace inzulinu.

Cukrovka v těhotenství

  zvýšená hladina krevního cukru, která vzniká v průběhu těhotenství a po porodu vymizí. Riziko pro vznik gestačního diabetu je nadváha či obezita v těhotenství, věk těhotné nad 25 let, nízká pohybová aktivita, výskyt diabetu v rodině. Podstatou onemocnění je nedostatečná odpověď tkání na inzulin produkovaný ve slinivce břišní (jako u diabetu 2.typu). Nebezpečí u neléčeného gestačního diabetu spočívá ve zvýšeném riziku komplikací matky a především plodu, zejména vysoká porodní hmotnost plodu (porodní hmotnost větší než 4 kg). Základem léčby je diabetická dieta, při nedostatečném účinku pak podkožní aplikace inzulinu.

Příznaky cukrovky

 Mezi hlavní příznaky patří žízeň, hojné močení (více než 2-3 l za den), hubnutí při normální chuti k jídlu, únava, nevýkonnost, malátnost, případně změny zrakové ostrosti. Často je diabetes mellitus odhalen náhodně při preventivním odběru krve, kde je zjištěna zvýšená hladina krevního cukru (glykemie).

 Laboratorní vyšetření

 Odebírá se žilní krev k zjištění hladiny krevního cukru (glykemie), popřípadě kapilární krev odběrem kapky krve z prstu též ke zjištění hladiny glykemie. Při nejednoznačném výsledku se provádí zátěž organismu cukrem – orální glukózový toleranční test, při kterém se zjišťuje hladina glykemie 1 a 2 hodiny po vypití speciálního sladkého roztoku.

Cíl léčby

 Cílem léčby je co nejvíce se přiblížit normální hladině krevního cukru (glykemie), která by na lačno měla být mezi 4-6 při vynikající kompenzaci diabetu, přijatelné jsou ještě hodnoty do 7. Dlouhodobý ukazatel krevního cukru, který vypovídá o průměrných hodnotách glykemie za poslední přibližně 2 měsíce, se nazývá glykovaný hemoglobin a jeho hodnota by měla být optimálně do 4,5, přijatelná je hodnota do 6.

Komplikace neléčené nebo nedostatečně léčené cukrovky:

 Nebezpečí vysokého krevního cukru je především v poškozování cévní stěny, které se po čase projeví nejčastěji cévní mozkovou příhodou (mrtvicí), srdečním infarktem, nedokrevností dolních končetin s tvorbou nehojících se defektů a v některých případech až nutností amputace končetiny, poškozením cév sítnice s postupným zhoršováním až ztrátou zraku, poškozením ledvinných cév se zhoršováním ledvinných funkcí až jejich selháním s nutností pravidelného mimotělního očišťování krve (takzvané dialýzy). Méně nebezpečnými zato nepříjemnými komplikacemi jsou též poškození nervů vysokým krevním cukrem, projevující se nočními bolestmi a mravenčením dolních končetin, poruchou vyprazdňování žaludku, průjmy, zácpou, poruchou vyprazdňování močového měchýře, poruchou erekce,…

Shrnuto:

  • oční postižení (diabetická retinopatie)
  • neurologické postižení (diabetická polyneuropatie)
  • poškození ledvin (diabetická nefropatie)
  • poškození srdce a cév

Kontroly

Pacienty s diabetem mellitem 1.typu a pacientky s gestačním diabetem pravidelně sleduje a řídí léčbu diabetolog nebo internista. Pacienty s diabetem mellitem 2.typu sleduje každé 3 měsíce a léčbu řídí jejich praktický lékař, až v případě opakovaných neuspokojivých hodnot krevních testů pacienty předává do péče diabetologa či internisty.

Při pravidelných kontrolách lékaře, které by měly být minimálně 2x ročně, je z krve stanoven parametr HbA1c, známý též jako glykovaný hemoglobin nebo též dlouhý cukr. Z jeho hodnoty lze odvodit, jaká byla průměrná hodnota glykémie v posledních 3 měsících. Je-li naměřená hodnota v mezích normy, je léčba správná, není-li, je třeba léčbu změnit.

U zdravého člověka mají být hodnoty HbA1C mezi 20–42 mmol/mol. U diabetického pacienta se rozlišují 3 hladiny HbA1C, které vyjadřují stupeň kompenzace cukrovky:

Hodnota do  42 mmol/mol - výborná 
Hodnota 42 – 53 mmol/mol - uspokojivá
Hodnota nad 53 mmol/mol - neuspokojivá

 

Součásti sledování pacienta s diabetem jsou i pravidelná vyšetření očního pozadí a ledvin, která by měla proběhnout alespoň jedenkrát ročně. Tato vyšetření ukážou, zda již diabetes nějakým způsobem nepoškodil příslušné tkáně. V případě, že ano, je potřeba učinit některé preventivní či léčebné kroky.

Onemocnění často se vyskytující společně s cukrovkou 2.typu:

diabetem se často kombinují – vysoký krevní tlak (arteriální hypertenze), vysoká hladina krevních tuků (dyslipidemie, hypercholesterolemie), onemocnění štítné žlázy, infekce.

Autor: Magazín o zdraví, nemocech, hubnutí, dietě, bylinkách a diskuzní forum

Čaje