ABSI – účinný nástroj pro změření obezity

Drtivá většina lidí zná index tělesné hmotnosti BMI, který je pro lidi s nadváhou ideálním ukazatelem, kolik by měli vážit. Jednoduše se počítá, ale prokáže jen podváhu, normální rozmezí a obezitu. Co se týče konkrétně obezity, která je dnes ve světovém i českém měřítku doslova alarmující, neprokáže fakt, kde se tuk hromadí. Břišní obezitou je přitom postihnutý i další počet lidí, kterým BMI vyšlo v normě.

ABSI, neboli A Body Shape Index (Index tvaru těla), totiž vychází z nového údaje, kterým je obvod pasu. Měření a vyvození důsledku obezity je tak přesnější. Odhalí i do jaké míry se na tělesné hmotnosti podílí tuk a svaly, což je další zajímavý ukazatel. Může poukázat na řadu metabolických poruch, u kterých se zvětšuje podíl viscerálního tuku, který se ukládá u centrálních druhů obezity.

Rozložení tuku je důležitým kritériem

Tělesný tuk se ukládá v různých tělesných partiích a nepřímo tak ovlivňuje i zdravotní stav. Jelikož je břišní typ obezity dán i určitými počty centimetrů v pase, může znamenat skrytou hrozbu pro vaše tělo. Různé studie se svými výsledky malinko liší, nicméně 88 cm u žen a 102 cm u mužů je už na pováženou (dle American Heart Association). K takovému výsledku však člověk nedojde jen tak, jako u BMI, které si lze spočíst i na kalkulačce, ABSI kalkuluje s vašimi parametry o trochu složitěji, ale také přesněji. Existují internetové zdroje, kde si tento výsledek díky zadaným parametrům vygenerujete, ale lze si ho spočítat i svépomocí prostřednictvím tohoto vzorce:

Důležitý je pro vás i výpočet BMI, který spočítáte takto:

BMI = hmotnost / (výška * výška v metrech)

Roli hraje i pohlaví a věk. Pro někoho je ABSI jen alternativou k BMI, ale my už teď víme, že přináší řadu daleko spolehlivějších výsledků. Nemocí spojených s obezitou neustále přibývá. Řadí se dost často mezi civilizační choroby, takže je tato situace už velmi zneklidňující. Riziko, jaké máte k řadě onemocnění, vám BMI neodhalí, ale ABSI již ano. Pro řadu z nás se tak správné měření může stát dobrým vodítkem k tomu, abychom se motivovali k zahájení zdravé životosprávy.

Autor: Magazín o zdraví, nemocech, hubnutí, dietě, bylinkách a diskuzní forum

Čaje