Recenze infrasauny: Pravidelná dávka zdraví u vás doma

Pozitivní účinky saunování na lidský organismus jsou již dnes známé. Mnozí z nás využívají pobyt v sauně v rámci relaxace a odpočinku, jiní zase jako prostředek regenerace po zvýšené fyzické námaze a energetickém výdeji. Ve společnosti se saunování stalo dokonce tak oblíbenou činností a součástí týdenního režimu, že se mnozí rozhodli pro její výstavbu přímo doma. Ani Češi nejsou výjimkou a počet domácích infrasaun každoročně stoupá. Je ovšem domácí saunování bezpečné? Kolik stojí provoz a jaké parametry by měla domácí sauna mít? Pro tento článek byla vybrána domácí infrasauna od firmy Marimex, která se pyšní více než dvacetiletou tradicí na českém trhu v prodeji infrauasuny.

Domácí saunování v infrasauně  lékařským pohledem

V posledních 25 letech proběhl výzkum japonských a čínských lékařů, jehož předmětem byly především dopady infračerveného záření na lidský organismus. Závěr tohoto výzkumu byl jednoznačný a pozitivní vliv potvrdil. Němečtí terapeuti na podkladech tohoto výzkumu dokonce vyvinuli kompletní léčbu založenou na infračerveném záření.

Lékaři doporučují domácí saunování jako vhodný doplněk sportovního tréninku. Bylo dokázáno, že zahřátí tkání na 45oC zvyšuje roztažnost a elasticitu kolagenových vláken. To zapříčiní velmi efektivní protažení svalových skupin, které byly tréninkem namáhány nejvíce. Dokonce se uvádí, že po 20 protahovacích sezení v infrasauně dojde k protažení tkání o 18%. Za běžné teploty není možno takto efektivní protahování svalových tkání možné. U jedinců trpících revmatickými obtížemi dochází při teplotě tkání 45oC ke snížení míry ztuhlosti kloubů o 20%.

Zvýšení teploty organismu má za následek také zvýšený průtok krve díky schopnosti vasodilatace cévních kapilár. Tento jev umožní také zvýšený transport látek nutných k eliminaci nebo hojení zánětů, edemů a kožních výpotků.

Materiály vhodné pro stavbu infrasauny

Jelikož saunování má velmi silnou tradici s počátky ve skandinávských zemích, vychází z ní i současná konstrukce domácích infrasaun. Pro vnitřní i venkovní obložení je z hlediska funkčních vlastností i původních receptur nejvhodnější skandinávský (severský) smrk. Ten se od smrků rostoucích v našich klimatických podmínkách velmi liší. Především díky chladnému podnebí roste o mnoho pomaleji a jeho dřevo se vyznačuje velkou hustotou. I přes jeho výbornou kvalitu je však nejdostupnějším materiálem v porovnání s cedrem, topolem nebo hemlockem (kanadská borovice), které jsou několikanásobně dražší. Na lavice, opěrky a rošty je možné použít i klasický smrk. Daleko vhodnějším řešením a také často používaným je abachi – africká vrba, která je svými vlastnostmi podobná českému topolu.

Velkou pozornost je zapotřebí věnovat materiálům pro tepelnou izolaci infrasauny. Zde je nutné používat nehořlavé materiály a především se vyvarovat polystyrenu. Ten při vysokých teplotách vykazuje známky odpařování a vzniklé páry mohou být zdraví škodlivé. K osvětlení musí být zvolena svítidla, která svou intenzitou neoslňují, ale především jsou vyrobena z materiálů odolných vůči teplotám i přes 120oC – tato teplota je během saunování u stropu běžná.

Výběr vhodného zdroje ohřevu

Při výběru materiálů pro realizaci vaši domácí infrasauny budete stát před rozhodnutím, jaký vybrat ten nejvhodnější zdroj ohřevu pro vaše saunování. Na výběr máte pouze dvě varianty, popř. jejich kombinace. Firma Marimex nabízí domácí infrasauny s karbnovými nebo keramickými zdroji ohřevu. V případě keramických materiálů je uvnitř sauny rozmístěno několik keramických topidel. Keramická topidla dokáží pracovat s povrchovou teplotou až 300 oC. Jejich předností je velmi rychlé zahřátí, avšak v závislosti na typu sauny, mnohdy na úkor nepatrně vyšší spotřeby. Výhodou jsou nízké pořizovací náklady a uváděná životnost téměř 8000 hodin provozu.

V případě karbonu tvoří topidla tenké pásky, které zahřívají tělo rovnoměrně a do hloubky. Oproti keramickým topidlům trvá jejich zahřátí delší dobu a disponují vyšší životností. Povrchová teplota u těchto topidel dosahuje až 170 oC. Velmi oblíbeným modelem s karbonovým vytápěním se stal Inframar 3000 CAR. Další možností je potom kombinace obou variant, jako je tomu u modelu Dante, ve kterém najdeme 4 karbonové a 2 keramické topidla. Více o jednotlivých druzích infrasaun najdete v článku jak vybrat infrasaunu, kde nechybí ani srovnání nejlepších infrasaun na trhu.

Stavba domácí infrasauny

Na rozdíl od klasické sauny, jejíž realizace vyžaduje stavební úpravy a zaměstná i několik řemeslníků, domácí infrasaunu dokáže postavit téměř každý. Celá infrasauna je dodávaná v podobě dílců, které se kompletují podobně jako stavebnice. Důležité je pouze vybrat vhodný prostor, dbát potřebných bezpečnostních pokynů a zajistit přívod elektrické energie do běžné sítě 230V. Díky této jednoduché montáži je instalace domácí infrasauny vhodná do jakéhokoliv bytu, sklepa či fitness centra.

Stavba Infrasauny Inframar 3000 CER od společnosti Marimex je velmi snadná:

 

Spotřeba infrasauny

I zde domácí infrasauna vyniká. Její spotřeba elektrické energie je 10x nižší než je tomu u klasické sauny. Kupříkladu průměrný výkon při saunování dvou osob v infrasauně se pohybuje okolo 2kW. Při ceně 4,90Kč/kW můžeme tedy saunování dvou osob při teplotě 65oC po dobu 40 min. spočítat na 7,35Kč (finská sauna 58,65Kč s nutným 40 min. předehřevem). Celkové roční náklady na pro dvě osoby se saunovacím cyklem 3-4x týdně činí cca. 1350Kč.

Pořizovací náklady domácí infrasauny

V závislosti na rozměru, zvolených materiálech a zdroji záření, cena domácí infrasauny pro dvě osoby začíná na 20 tis. korunách

Čaje