Jak vzniká mentální anorexie?

Mentální anorexie je porucha, která se společně například s bulimií a přejídáním řadí mezi poruchy příjmu potravy. Slovo anorexie pochází z řečtiny a skládá se z předpony ,,a“, což znamená ,,ne“ nebo ,,bez“ a ze slovesa ,,orexie“, což znamená ,,chuť k jídlu“ nebo ,,žádostivost“. Celkový význam by se teda dal přeložit jako nechuť k jídlu. Nejčastěji touto nemocí trpí dívky mezi 13-20. V dospívání se tvar postavy a váha staví do popředí zájmu mladých dívek. Některé studie pak uvádějí, že až 11% mladých žen má příznaky anorexie nebo bulimie.

 Jak jí poznat?

Během této nemoci se dotyčný snaží co nejvíce zhubnout i za cenu ničení vlastního těla. Nemocní mají strach z tloustnutí, a proto se snaží omezit příjem potravy, což je může v nejhorším případě až zabít. Hlavním příznakem je především úbytek váhy, většinou se udává, že nebezpečná je hmotnost o 15% nižší, než bývá očekávaná váha pro daný věk a výšku. U takto nemocných lidí si můžeme všimnout jakéhosi pokřiveného vnímání sebe sama, kdy si dotyční o sobě myslí, že jsou moc tlustí, i když trpí podváhou. Dále může docházet ke snížení krevního tlaku, celkové tělesné teploty a zpomalení tepu. Onemocnění se také může projevovat na kůži (může být suchá, šedavá) a vlasech (mohou být tenké, matné, často mohou vypadávat). Vyhublé tělo takto vysílá signály, které ale anorektici jsou schopni dlouho ignorovat a dále přesvědčovat sami sebe, že jim nic není. Dále to může být přehnaná starostlivost o druhé. Nemocní se tak snaží zbavit vlastních myšlenek na jídlo. Vnucují ho ostatním, starají se o ně a chovají se tak trochu jako starostlivé matky.

Sociální příčiny

Příčiny mentální anorexie můžeme rozdělit na sociální a individuální. Mezi sociální vlivy můžeme uvést například pocit nadbytku potravin. Někteří lidé mohou mít tak silný pocit nespravedlnosti vůči chudým lidem, kteří umírají hlady, že odmítají jíst, čímž se snaží alespoň uklidnit své svědomí. Dále to může být přehnaný ideál štíhlosti ve společnosti. Obzvlášť u mladých dívek se může objevovat pocit, že je ostatní budou brát za přátele jen pokud budou hubené. Takovýto ideál mohou převzít z médií nebo od rodičů. V dnešní době je především tento podnět hlavní příčinou onemocnění, neboť ideál krásy a štíhlosti je předhazován společnosti na každém kroku společně s plastickými operacemi za účelem udržení krásy. Na zdraví je následně pohlíženo jako na něco méně podstatného.

Individuální příčiny

Mezi individuální příčiny pak můžeme zařadit již výše zmíněnou poruchu ve vnímání těla. Takto nemocní lidé nepovažují tělo za jejich součást ale za něco co je obtěžuje. Proto jsou schopni nechat sami sebe vyhladovět. Nesouzní se svým tělem, nejsou s ním spojeni, natož spokojeni. Dále to může být odpor k dospívání , kdy mladé dívky mohou mít pocit, že dospělost přináší více problémů než radostí a že není o co stát. Jako určitá forma odporu proto může sloužit mentální anorexie, která je pro tento účel vhodná z více důvodů: vyhubnutí brání ve vytváření typicky ženských proporcí a může vést až k vynechávání menstruace (amenorea). Další příčina může být usilování o výjimečnost. U některých lidí je tato touha vyšší než u ostatních a chtějí být výjimeční za každou cenu. Odmítání potravy se potom může jevit jako dobrý způsob, jak se stát výjimečným, neboť přijímání potravy je něco, co dělá každý, ale odmítat jíst jen tak každý nedokáže.

Autor: Magazín o zdraví, nemocech, hubnutí, dietě, bylinkách a diskuzní forum

Čaje