Jiná cesta k zapamatování

„Jsme tím, co si pamatujeme. Bez paměti mizíme, přestáváme existovat, naše minulost je vymazána a přece věnujeme paměti jen málo pozornosti, kromě případů kdy nás opustí. Děláme strašně málo k jejímu procvičení, živení, posilování a ochraně.“ Mark Twain

Jsou cesty, které vedou k lepšímu zapamatování? Je možné pomoci naší paměti a ulehčit jí práci při zapamatování důležitých věcí? Ještě do nedávna se za jedinou možnost, jak uložit vzpomínky do dlouhodobé paměti, považoval spánek. Během spaní jsou vzpomínky takzvaně konsolidovány (upevňovány, ukládány, urovnány) do dlouhodobé paměti, ze které jsou následně zpět vyvolány v případě potřeby. Problém ale nastává například u pacientů trpící poruchami spánku jako je insomnie (nespavost) či amnézie (porucha zapamatování). Existuje pro tyto pacienty nějaká pomoc? Zdá se, že možnosti se začínají objevovat…

Trocha odpočinku

Potřebujete si zapamatovat něco důležitého a nemáte tolik času na spánek? Odpočiňte si, relaxujte – to doporučuje nová výzkumná studie zabývající se touto problematikou. Zjistilo se totiž, že stačí pouhých 10 minut odpočinku v klidné, tiché místnosti, kde nejste rušeni žádným elektronickým zařízením a pouze tiše odpočíváte a zapamatujete si více, než kdybyste svůj mozek dále namáhali. Není potřeba spánek, nejsou potřeba žádné zázračné pilulky, stačí pouze odpočinek. Ale pozor, sledování mobilního telefonu či televize se do odpočinku nepočítá. Je potřeba, aby mozek nebyl ničím rušen a myšlenky mohly volně plynout. Nevěříte?

Vědci vytvořili studii, která se zaměřila na odpočinek a jeho vliv na zapamatování. Vybraným osobám byl přečten příběh, polovina ze zkoumaných osob měla následně 10ti minutový odpočinek v klidné, tiché místnosti a druhá polovina dělala další činnost stimulující myšlení. Ukázalo se, že po sedmi dnech byly zkoumané osoby, které po vyslechnutí příběhu odpočívaly, úspěšnější o 10% v reprodukci slyšeného příběhu oproti osobám, které následně dělaly jinou činnost.

Prostorová paměť

Odpočinek a relax je dobrý nejen pro paměť odpovídající za zapamatování faktů. Prostorová paměť, díky které se orientujeme ve svém okolí, může být tímto způsoben ovlivňována také. Dobrovolníci byli vyzváni, aby prozkoumali virtuální realitu a následně byli opět rozděleni do dvou skupin. Skupina, která následně odpočívala a relaxovala byla v určování polohy ve virtuální realitě o 10% přesnější oproti druhé skupině, která se věnovala jiným činnostem. Potřebujete-li si tedy zapamatovat cestu v mapě, či se chcete rychleji zorientovat v novém prostoru, dopřejte si oddych a nechte myšlenky a obrazy, aby se v klidu uložily do vaší paměti.

Nespavost a amnézie

Pro osoby trpící nespavostí mohou být tyto poznatky zásadním zjištěním, neboť tímto způsobem, mohou být nahrazovány pamětní procesy, které se běžně dějí během spánku, kterého ovšem tito lidé mají nedostatek. A neméně důležitá jsou tato zjištění pro osoby, trpící amnézií. Zjistilo se totiž, že i tito lidé mohou z uvedeného způsobu profitovat. Při testu zapamatování slov, byly osoby s amnézií, které měly možnost následně odpočívat úspěšnost mezi 30-80% ve znovuvybavení zapamatovaných slov. Ovšem u osob bez odpočinku, nebylo 8 ze 12 osob schopno si vybavit žádné slovo z přeložených k zapamatování. To vytváří naději pro osoby s těmito obtížemi a následné bližší zkoumání nám snad v budoucnu prozradí více.

Autor: Magazín o zdraví, nemocech, hubnutí, dietě, bylinkách a diskuzní forum

Čaje