Hemochromatóza

Toto méně časté onemocnění je vyvoláno nadměrným ukládáním železa do tkání. Naše tělo železo nezbytně potřebuje, ale také si pečlivě hlídá jeho hladinu. Pokud se ukládá ve větší než zdravé míře, vede to k toxickému poškození. To může být buď častější vrozené, nebo získané, čili sekundární, které se do těla dostává opakovanými transfúzemi nebo léčbou jiné choroby.

U vrozené hemochromatózy je kumulace železa výsledkem zvýšeného vstřebávání železa ve střevech. Množství železa postupně stoupá, až dosáhne někdy i více než desetinásobku normálních hodnot. Normální hodnota je asi 5 g a v potravě denně přijímáme cca 10-20 mg železa. Nemocný s hemochromatózou vstřebá denně až 40 mg. Aby se nahromadilo větší množství železa, které by pak v těle působilo obtíže, je k tomu potřeba delší čas. Proto se tato choroba projevuje až ve středním věku, a to především u mužů. Ženy se „přebytku“ železa zbavují při menstruaci a porodu. Ovšem i u nich se tato nemoc může objevit, zpravidla však s prodlením 10-15 let v porovnání s muži.

Jaké jsou rizikové faktory

V případě vrozené hemochromatózy je to především výskyt této choroby v rodině, dále mužské pohlaví a dosažení určitého věku, minimálně 30 let.

U získané hemochromatózy je největším rizikem dlouhodobě podávaná transfúze krve například u chudokrevných osob. Transfúzní přípravky jsou samozřejmě zdrojem železa.

Prevence

Především u chlapců pocházejících z rodin, kde se tato choroba vyskytovala, je třeba sledovat koncentraci železa v krvi. Pokud je již tato choroba diagnostikována, může si postižený pomoci i sám. Především je třeba z jídelníčku vyloučit potraviny obsahující železo ve zvýšené míře. To znamená nepít minerální vody obsahující železo, nepít alkohol, který funkci jater a urychluje příznaky této nemoci a také kontrolovat hladinu cukru v krvi.

Jaké jsou příznaky nemoci

Obvyklým projevem je únava, slabost a hubnutí. Základní znaky jsou tři: zvětšení jater, zvýšená kožní pigmantace a cukrovka.

Cukrovku nemusí člověk po velice dlouhou dobu vůbec poznat. Projevit se může až později zpravidla postižením zraku, ledvin, neurologickými komplikacemi apd. Člověk například necítí dolní končetiny, takže nosí nevhodnou obuv, trpí otlaky, na nohou se mu tvoří vředy, které se hojí jen velmi pomalu. Nemusí poznat ani srdeční infarkt, jelikož necítí bolest. V případě příznaků cukrovky by pacient měl být vyšetřen na vyloučení hemochromatózy.

Pokud jde o zvětšení jater, bývá tento znak patrný zhruba u poloviny nemocných, kdežto změny v podobě pigmentací se projevují u všech nemocných. Pigmentace se projevuje nápadněji v exponovaných místech, jako je obličej, krk nebo hřbety rukou.

Prvním příznakem také může být srdeční selhání a poruchy srdečního rytmu. U některých nemocných se objevují kloubní potíže, nejčastěji u kloubů prstů ruky, u kolenních kloubů a dalších kloubů v těle.

Léčení

Základní terapií jsou krevní odběry, zpočátku prováděné jednou týdně a odstranění nadbytku železa z organismu. Postupně dochází pacient na krevní odběry jednou za tři měsíce, kdy se odebírá 500 ml krve.

K jídlu se přidává extrakt ze slinivky, který snižuje resorpci železa ze střeva. Nesmí se dávat transfúze a konzumovat minerální vody s obsahem železa.

Další variantou léčby je podávání chelátů, což jsou látky schopné vázat železo a znemožnit jeho resorpci ve střevě. Užívat se musí každý den, ovšem jedná se o velice drahé preparáty. Proto se podávají hlavně pacientům s poruchou krvetvorby, pro které by odběry byly příliš zatěžující.

Součástí léčby je pochopitelně také léčení cukrovky a negativních srdečních projevů.

Autor: Magazín o zdraví, nemocech, hubnutí, dietě, bylinkách a diskuzní forum

Čaje