Centrum tradiční čínské medicíny ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové

Od září 2015 je v provozu Centrum tradiční čínské medicíny v Hradci Králové v rámci Fakultní nemocnice, které vzniklo díky spolupráci Fakultní nemocnice Hradec Králové a Univerzitní nemocnice Shuguang přidružené k Shanghajské univerzitě tradiční čínské medicíny. Nemocnice Shuguang v Shanghaji je jednou z nejprestižnějších nemocnic tradiční čínské medicíny v Číně. V současné době v Centru TCM v Hradci Králové ordinuje jeden čínský lékař s dlouholetou praxí z nemocnice v Shanghaji, v plánu je příjezd druhého čínského lékaře na jaře 2016 a po výstavbě a zahájení provozu nové budovy se jejich řady ještě rozrostou.

Ambulance tradiční čínské medicíny je vyjma dětských pacientů, těhotných žen a psychiatrických pacientů otevřena pro všechny příchozí objednané zájemce. Ambulance TCM používá při léčbě pacientů vedle známých metod tradiční čínské medicíny, jako je akupunktura, též podpůrné podávání originálních čínských bylin, jejichž kombinaci a délku podávání doporučuje čínský specialista podle výsledků vyšetření pacienta.

Zájem o léčbu v ambulanci tradiční čínské medicíny je obrovský, ačkoli vyšetření ani léčbu čínským lékařem nehradí pojišťovny.

Každý nově příchozí pacient je nejprve vyšetřen českým lékařem, kdy je stanovena vstupní diagnóza, probrána dosud absolvovaná vyšetření a dosavadní léčba obtíží. Vhodné je k vyšetření přinést lékařskou dokumentaci zabývající se problémem se kterým pacient přichází k vyšetření do centra TCM, včetně rentgenových snímků, výsledků CT vyšetření či magnetické rezonance a to nejen jejich popis, ale zejména obrazový materiál na CD či flashdisku.

Následně je pacient vyšetřen čínským lékařem, který má již veškeré informace o pacientovi od českého lékaře, prostřednictvím česko-čínské překladatelky si doplní potřebné informace od pacienta, provede vyšetření vzhledu jazyka pacienta a podrobné vyšetření pulzu pohmatem. Podle potřeby mohou být použity i další diagnostické metody. Na základě provedeného vyšetření je stanoven diagnostický a léčebný závěr z hlediska tradiční čínské medicíny, na jehož základě pak probíhá léčebný postup.

Mezi léčebné metody TCM patří akupunktura, podpůrné podávání bylin, čínská masáž tuina, dietetika a cvičení qigong (čchikung).

Indikace léčby metodami TCM jsou zejména bolestivé stavy pohybového aparátu, neurologická onemocnění typu migrény, ochrnutí lícního nervu, opakované infekce, alergie, nežádoucí účinky chemoterapie či ozařování. Další informace naleznete na stránkách Fakultní nemocnice v Hradci Krlové

Autor: Magazín o zdraví, nemocech, hubnutí, dietě, bylinkách a diskuzní forum

Čaje