Somnambulismus neboli náměsíčnost

Možná jste to někteří zažili, když jste byli dětmi. Možná toto téma teď řešíte se svými vlastními ratolestmi. Somnambulismus neboli náměsíčnost se totiž nejčastěji objevuje právě u dětí a to až u 15%. Čím je to způsobené? Může to být nějak nebezpečné a existuje nějaká léčba či prevence?

Co to je náměsíčnost?

Somnambulismus je jedna z poruch spánku, která se objevuje spontánně během NREM fáze (z anglického non rapid-eye movement, kdy nejsou pozorovány rychlé oční pohyby). Objevuje se nejčastěji u dětí a většinou také vymizí v období adolescence. Cca ve 20% případů však může přetrvávat až do dospělosti.

Náměsíčnictví je cosi mezi spánkem a bděním. Je to jakási chyba ve fungování mozku během spaní, kdy tělo je vzhůru, ale mysl nadále spí. Tyto osoby jsou pak schopné ze spaní mluvit, chodit, jíst, stěhovat nábytek apod. aniž by si tyto noční epizody po probuzení pamatovaly. Naopak, pokud jsou probuzené během tohoto dění, působí dezorientovaně a zmateně.

Co vše se může během této noční epizody stát?

Známé jsou případy například řízení automobilu, odcházení z domu, šplhání ven z okna, chození kolem domu či místnosti apod. Vhodné je tedy dostatečně zabezpečit okolí například zamčením dveří, zavřením oken, odstraněním nebezpečných předmětů, zamezit přístupu ke schodům atd.

Příčiny náměsíčnosti

Příčiny této poruchy nejsou ještě zcela detailně prozkoumány, ukazuje se ale, že děti jsou touto poruchou nejvíce zatížené proto, že dětský mozek se stále vyvíjí a dozrává. Možné spouštěče této poruchy jsou například: spánková deprivace neboli nedostatek spánku, horečka, nebo jiná nemoc, extrémní vytížení nebo cvičení, emoční vytížení nebo stres, dětská separační úzkost, různé medikamenty, drogy, alkohol a přítomnost dalších poruch spánku jako je například spánková apnoe (osoba s touto poruchou náhle během spánku přestane dýchat a opět během chvilky sama začne).

Léčba náměsíčnosti

K tomu, aby tyto spánkové problémy vymizely, či se alespoň objevovaly méně, je vhodné dodržovat několik zásad jako je pravidelný a dostatečný spánek, zajišťující dostatečný odpočinek. Je dobré vytvořit si pro spánek co nejpříjemnější prostředí jako je nižší teplota, pohodlná úprava postele a dostatečné zatemnění místnosti. Doporučuje se také zaměřit na vyhýbání či dostatečné zvládání stresu. V případě, že se tyto epizody objevují častěji, je vhodné navštívit lékaře, který může předepsat léky, které také mohou pomoci při zvládání této poruchy.

Čaje