Moravský kras

Nevíte kam na výlet nebo dovolenou? Nechce se vám jezdit do ciziny? Navštivte Moravský kras, nejznámější krasovou oblast v České republice s přírodními skvosty jako je propast Macocha, Punkevní jeskyně, jeskyně Balcarka, Kateřinská jeskyně, jeskyně Výpustek nebo Sloupsko-šošůvské jeskyně. Na území Moravského krasu je dnes evidováno přes 1 100 jeskyní, v nichž žije 21 druhů netopýrů a více než 2000 druhů motýlů. Nachází se zde také jeskynní systém Amatérské jeskyně, který s navazujícími jeskyněmi měří téměř 35 km, což jej řadí k nejrozsáhlejším jeskyním systémům ve střední Evropě. Celková rozloha Moravského krasu činí 92 km2

Moravský kras je nejznámější a nejvýznamnější krasovou oblastí České republiky severně od Brna, kterou z téměř 60% pokrývají nádherné a hluboké lesy a nacházejí se zde unikátní komplexy jeskynní, díky nímž je od roku 1956 Moravský kras chráněnou krajinnou oblastí. Téměř polovina území chráněné oblasti byla začleněna do soustavy Natura 2000.

Kromě jeskyní můžete také navštívit Zámek Rájec nad Svitavou, Mariánský chrám Křtiny, Josefov - Františčina huť, Rudici - Větrný mlýn, Rozhlednu Veselice nebo rybník Olšovec,

Moravský kras je k návštěvníkům velmi vstřícný, a to jak k pěším, tak k cykloturistům. A značeny jsou zde nejen klasické turistické stezky, ale dokonce i lesní cesty.

Na území Moravského krasu lze po stránce hydrologické rozlišit tři charakteristické části samostatně se vyvíjejících jeskynních systémů.
1. V severní části je nejrozsáhlejší jeskynní systém o délce asi 30km vázán na podzemní říčku Punkvu, která vzniká v podzemí soutokem Bílé vody, Sloupského potoka, Lopače a Krasovského potoka. Zde se nalézá i největší počet jeskynní, z nichž některé dosahují délky několika kilometrů. Je to např. Amatérská jeskyně, Sloupsko-šosůvské jeskyně a Punkevní jeskyně.
2. Střední část Moravského krasu tvoří jeskynní systémy podzemního Jedovnického a Křtinského potoka. Nejrozsáhlejší je zde asi 12km dlouhý jeskynní systém mezi Rudickým propadáním a Býčí skálou.
3. Jižní část oblasti odvodňuje Hostěnický potok a potok Říčka. Nejvýznamnější jsou zde Ochozké jeskyně s proslulou krápníkovou výzdobou o délce asi 2km, dalšími významnějšími jeskyněmi jsou Netopýří jeskyně, Malčina jeskyně a Pekárna.

Čaje