Antidepresiva SSRI a lék Elicea

S depresemi v současné uspěchané době bojuje spousta lidí, ovšem ne všichni se dokážou obejít bez antidepresiv. Občas se deprese dostane do takového stádia, ze kterého se sám člověk nedostane, ani když udělá veškerá preventivní opatření, jako jsou změna složení stravy, společenských návyků a celkového způsobu života.

Farmaceutický průmysl má v rukávu celou řadu antidepresiv, jejichž účinky jsou různé, a tak je nezbytné nejprve specifikovat, co vyvolává vaše deprese.

Antidepresiva SSRI

Psychiatři svým pacientům nejčastěji předepisují moderní antidepresiva SSRI, což jsou selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu, neboť několik posledních výzkumů ukázalo, že deprese nejčastěji vznikají kvůli nedostatku serotoninu na synapsích. Oproti jiným skupinám mají antidepresiva SSRI mírnější nežádoucí účinky. Do uvedené kategorie spadají fluvoxamin, sertralin, fluoxetin, escitalopram, paroxetin a citalopram.

Z nežádoucích účinků se většinou objevují pocity na zvracení a nervozita, ale po dvou až třech dnech užívání většinou vymizí. Úplně antidepresiva zaberou tak po deseti až dvaceti dnech, do té doby se ještě mohou objevit deprese a pocit beznaděje. Jakmile však nastane terapeutický účinek, dostaví se úleva.

Lék Elicea

Do skupiny antidepresiv SSRI patří přípravek Elicea, který se používá k léčbě depresí a úzkostných poruch. Obsahuje látku zvanou escitalopram, a tím pomáhá pacientům s panickými poruchami s agorafobií, sociální úzkostnou poruchou a generalizovanou úzkostnou poruchou. Pokud však používáte jiné léky na deprese, je potřeba o tom lékaře informovat, protože by se prostředek Elicea neměl kombinovat s léky ze skupiny MAOI.

Už jsme výše zmínili, že účinky antidepresiv se začnou objevovat až po několika dnech či týdnech. Zlepšení po léku Elicea se u pacientů s panickými poruchami dostaví obvykle po dvou až čtyřech týdnech užívání.

Pacienti s maniodepresivní chorobou mohou projít takzvanou manickou fází, během které se poměrně rychle mění myšlenky. Dále se manická fáze projevuje zvýšenou tělesnou činností a obrovským pocitem štěstí.

Jak dlouho trvá léčba lékem Elicea?

Deprese nevymizí během jednoho měsíce. Lépe se začnete cítit až po několika týdnech užívání, nicméně je nezbytné dodržet dávkování stanovené lékařem. Většinou léčba trvá šest měsíců, někdy i déle. Všechno závisí na samotném člověku, protože Elicea působí na každého pacienta trochu jinak.

Jaké jsou nežádoucí účinky?

Stejně jako u většiny antidepresiv, tak i u léku Elicea občas přijdou vedlejší účinky, jako neobvyklé krvácení, otok kůže, jazyka a rtů, vysoká horečka, pohybový neklid či zmatení. O všech nežádoucích účincích byste měli ihned informovat ošetřujícího lékaře či psychiatra.

 

 

 

 

 

Čaje