zlomenina klíční kosti

Zlomenina klíční kosti patří k nejčastějším zlomeninám mladých dospělých, zejména aktivních jedinců, vyskytující se v 5-10% všech úrazů. Zlomenina střední třetiny diafýzy tvoří přibližně 80% . Vzniká většinou nepřímým mechanizmem nárazem na rameno.

V minulosti byla léčba všech zlomenin klíční kosti pouze konzervativní, která byla nahrazena léčbou operativní, nejčastěji dlahovou osteosyntezou. Pro vyšší riziko komplikací, větší pooperační bolest, nižší svalovou sílu, delší rekonvalescenci s absencí časného nošení menších břemen, poměrně velké operační trauma dané velikostí přístupu a nutnost extrakce dlahy se čím dál více provádějí minimálně invazivní nitrodřeňové ostesyntézy pomocí hřebů a prutů. V České republice je zatím nejčastější léčebnou metodou zlomenin klíční kosti konzervativní postup využívající nepřímou zavřenou repozici a fixaci úlomků pomocí Delbetových kruhů. Operace zlomeniny klíční kosti je indikováno pro dislokované zlomeniny diafýzy klíční a převládá metoda otevřené repozice a vnitřní fixace dlahou.

Jak se klíční kost láme?

Nejčastěji pádem na rameno, tedy nepřímým mechanizmem. Může se ale zlomit i přímým mechanizmem, úderem přímo na klíční kost. Rizikem je poranění důležitých cév a nervů.

Jak poznáme, že máme klíční kost zlomenou?

Otok, bolestivost při pohmatu, bolest při pohybu ramenem, defigurace, drásot, hematom, jisté je až provedení rentgenového snímku.

Jaká je první pomoc při zlomeninách klíční kosti?

Zavěsit postiženou končetinu do šátkového závěsu, u lékaře potom obdržíte Delbetovy kruhy nebo Madzenovu fixaci. Jedná se systém kruhů, které dotažením táhnou ramena dozadu, tedy přispívají k repozici a stabilizaci kostních úlomků.

Kdy se klíční kost operuje?

O nutnosti operační léčby rozhoduje lékař. Operují se hlavně zlomeniny otevřené a dislokované, to znamenná, že úlomky nejsou v kontaktu.

Jak se klíční kost operuje?

Buď se po srovnání zlomeniny chirurgicky klíčníkost zafixuje dlahou přiloženou ke kosti, j-li potřeba lomná linie se ještě komprimuje šroubky. Další možností jsou nejrůznější nitrodřeňové osteosyntezy, v poslední době na vzestupu pro menší operační přístup. Jedná se však o miniinvazivní výkony a je zapotřebí operovat pod rentgenovým zesilovačem, což sebou může také nést rozika. V některých případech při zlomenině zevního konce klíční kosti se používá takzvaná cerkláž, jde o jistý druh "zdrátování".

Jaké jsou komplikace operace klíční kosti?

Infekce, porucha implantátu, nezhojení kosti, zhojení v nesprávném postavení kostních úlomků.

Jak dlouhá je rokonvalescence?

Stehy se odstraňují obvykle 12 den po operaci a v závislosti na zvoleném druhu operační léčby se začíná postupně rahabilitovat. Zprvu pasivně, poté aktivně až do plné zátěže. Průměrná doba hojení klíční kosti je cca 2,5 měsíce. Nevadí-li osteosyntetický materiál pacientovi, nemusí se odstraňovat. V opačném případě jej po zhojení kosti odstranit lze.

Autor: Magazín o zdraví, nemocech, hubnutí, dietě, bylinkách a diskuzní forum

Čaje