Vliv štěstí a neštěstí na naše zdraví

Říká se, že smích léčí a že spokojení lidé žijí déle. Co ale ti ostatní? Co ti, kteří se nesmějí, ti co jsou nešťastní a ti co nejsou spokojení? Žijí tím pádem opravdu kratší dobu? Mají větší pravděpodobnost že dříve zemřou? To se snažili zjistit ve výzkumu prováděném na Univerzitě v Oxfordu.

 Příčina a následek

Téma zdraví a spokojenosti provází lidstvo odjakživa. Stále se snažíme přijít na to, co nám může pomoci v prodloužení života a na to, jak život prožít šťastně a spokojeně. Některé dřívější studie ukazovaly, že lidé, kteří jsou nešťastní, umírají dříve. Nová studie na toto téma ale otáčí směr celého bádání. Zaměřila se totiž na to, co je příčina a co následek.

Není asi potřeba se dlouho zamýšlet nad tím, jak se cítí člověk, který je vážně nemocný. Bojí se o vlastní zdraví, přemýšlí o budoucnosti a modlí se, aby se z nemoci brzy dostal a aby nemoc nezanechala trvalé následky. Celkově lze tedy říci, že nemocní lidé nebývají šťastní, neboť mají mnoho starostí a trápení.

Nové poznatky

Nejnovější studie se snažila zjistit, co přichází dříve – zda pocit nespokojenosti a neštěstí a následně nemoc. Nebo zda je to naopak. Zda se člověk necítí nešťastně právě kvůli prodělávané nemoci. V dlouhodobé a rozsáhlé studii zaměřující se na zdraví žen se vědci zaměřili na ty ženy, které odpovídaly na otázky ohledně štěstí. Toto dotazníkové šetření probíhalo v letech 1996 - 2001. Skupina zahrnovala více než 700 000 žen a z toho 31 000 z nich zemřelo v následujícím desetiletí. Z tohoto šetření vyplynulo, že jedna ze šesti žen se cítí „většinou nešťastně“.

Následně se porovnávala úmrtnost ve skupinách žen, které označily samy sebe buď za „většinou šťastné“ nebo za „většinou nešťastné“. Porovnáním těchto dvou skupin a odstraněním vedlejších vlivů vyšlo najevo, že mezi skupinami šťastných a nešťastných není žádný rozdíl. Ač tedy ženy byly v době dotazníkového šetření šťastné nebo nebyly, nemělo to vliv na to, zda následně byly zdravé nebo nikoliv.

Pomůže pozitivní postoj?

Studie tedy ukázala, že pokud si chceme zachovat štěstí, měli bychom dbát na naše zdraví. A to je závislé na našich každodenních činnostech. Pokud tedy budeme ohrožovat naše zdraví nevhodnými stravovacími návyky, závislostmi na alkoholu, cigaretách apod. tak nás před následky našeho chování nezachrání žádný optimistický ani pozitivní postoj.

Jak jsem psala již na začátku, tak lidé se vždy snažili přijít na to, jak své zdraví prodloužit, ačkoliv se nalezenými radami ne vždy řídíme. Je tedy možné, že názor těchto výzkumníků bude opět vyvrácen jinou studií prověřující toto téma zase o něco hlouběji. Do té doby, bychom si ale pravděpodobně neměli nechávat příliš mnoho nadějí o tom, že pouhým úsměvem přebijeme hrozby, které náš život ohrožují.

Autor: Magazín o zdraví, nemocech, hubnutí, dietě, bylinkách a diskuzní forum

Čaje