geneticky modifikované potraviny

Geneticky modifikované potraviny se rychle stávají běžným jevem v regálech supermarketů, s odhadem že 60 až 70% zpracovaných potravin v USA, obsahují geneticky modifikované přísady, a je pravděpodobné, že více a více zevšední jako technologický pokrok a tradiční metody růstu a jejich výroba nedokáže uspokojit rostoucí poptávku.

Nicméně, existuje obrovské množství potravin, které byly geneticky upraveny a potenciálně mohou mít vliv na naše zdraví, životní prostředí a potravní řetězec

Co jsou geneticky modifikované potraviny?

Geneticky modifikované (GM) potraviny jsou organismy, které měly svůj genetický materiál změněn nějakým způsobem, který se přirozeně nevyskytuje. Geny z jednoho organismu jsou přeneseny do jiných za účelem vytvoření geneticky modifikovaných rostlin.

Tímto způsobem je možné vybrat určité vlastnosti z jednoho druhu a implantovat tyto žádoucí vlastnosti do jiného. Například, gen, který kóduje produkci vitamínu A je transplantován do genomu rýže, což znamená, že nová GM odrůda rýže má vysoký obsah vitamínu A, při čemž by za normálních okolností měla nízký obsah živin.

Jaký je přínos geneticky modifikovaných potravin?

GM potraviny byly vytvořeny, protože se předpokládá, že mají výhodu oproti originálu. Výhoda by mohla být ve formě výživné hodnoty, což je výhodné pro spotřebitele a nepřímo i pro výrobce, kteří ji mohou využít jako podporu prodejnosti, nebo v růstu či výrobě, která usnadňuje produkci rostlin a proto zajišťuje jídlo ve velkých množstvích.

Hlavní výhodou prvních geneticky modifikovaných plodin bylo zvýšení produkce a snížení nákladů v důsledku vložených genů, které jim umožnily růst za určitých žádoucích podmínek. Tyto geny jim daly vlastnosti, jako jsou zvýšená odolnost vůči virům a škůdcům a vyšší tolerance k herbicidům.

To je samozřejmě výhodné pro výrobce z hlediska efektivity nákladů, ale může být také součástí řešení pro vytvoření větší zásoby potravin ve stále rostoucí světové populaci. I když zvýšená produkce je nejčastějším důvodem pro geneticky modifikované potraviny, technologie otevírá obrovské pole možností, pokud jde o zvýšení nutriční hodnoty potravin, až k použití určitých modifikovaných potravin k léčbě potenciálně devastujících nutričních nedostatků.

Jsou geneticky modifikované potraviny špatné pro vaše zdraví?

Světová zdravotnická organizace uvádí, že není možné potvrdit bezpečnost všech geneticky modifikovaných potravin, v důsledku rozdílů ve způsobu, jakým jsou geny vloženy, avšak také naznačují, že potraviny které jsou v současné době veřejnosti k dispozici, by podle přísného testování a hodnocení protokolů, které existují, měly být pro lidskou spotřebu bezpečné.

Ačkoli GM potraviny jsou stále ještě relativně nové, nebyly v zemích, ve kterých bylo schváleno jejich použití do dnešního dne zaznamenány žádné nepříznivé zdravotní výsledky.

Probíhá však ještě debata o tom, jaké může mít tato technika nepříznivé účinky na naše zdraví. Jedním z problémů je to, že geneticky modifikované potraviny mohou s větší pravděpodobností vyvolat alergické reakce v důsledku přítomnosti genů z jiných druhů, ale spotřebitelé si této skutečnosti nejsou vědomi.

Například, v případě, že gen z arašídů byl včleněn do genomu jiné potraviny, vyvolalo by to alergickou reakci u osob, citlivých na arašídy? Nicméně, aby se tato možnost paralyzovala, je užití genů z vysoce alergenní potraviny předmětem testů, majících zjistit, zda protein produkovaný genem může mít alergenní účinek.

Další oblastí zájmu je, že použití genů odolných vůči antibiotikům v rostlinné produkci GM může vést k produkci bakteriálních kmenů rezistentních vůči antibiotikům, které by mohly ohrozit obyvatelstvo. Avšak tato možnost je opět nízká, a odborníci nyní podporují využívání odlišných technologií, které nevyžadují gen rezistentní vůči antibiotikům.

Byly také obavy, že GM potraviny jsou méně výživné, než konvenční potraviny a nemusí mít stejné zdravotní výhody, ale testování dosud tyto teorie nepotvrdilo.

Závěr

Obecně lze říci, že byl učiněn závěr, že GM potraviny, které jsou k dispozici na trhu pro lidskou spotřebu, mohou být považovány za bezpečné, ale že je nutný další výzkum, pokud jde o možné dlouhodobé účinky na lidskou populaci.

Aktuální zkušební postupy pro geneticky modifikované potraviny v USA jsou nejméně tak přísné jako u konvenčních potravin, v některých případech jsou i přísnější, a je nutno poznamenat, že i ne-GM potraviny mají potenciál škodit a nelze 100% zaručit, že jídlo, které jíme, je zcela bezpečné.

Tato technologie je podporována většinou zdravotnických organizací, včetně Americké lékařské společnosti, což naznačuje, že pokud se týká aktuálních poznatků, jsou tyto výrobky pro lidskou spotřebu bezpečné.

Kromě toho, technologie používaná při vytváření geneticky modifikovaných potravin má potenciál poskytovat blahodárné účinky na zdraví lidské populace, i když to dosud není běžná praxe.

Autor: Magazín o zdraví, nemocech, hubnutí, dietě, bylinkách a diskuzní forum

Čaje