Fenomén praktický lékař, nechte se léčit jen u zkušených, mladých a progresivních lékařů

Praktických lékařů pro dospělé ubývá a jejich věk mnohdy dosahuje důchodového. Věda, lékařská péče a moderní vyšetřovací metody však jsou dopředu. S tím mnozí starší praktičtí lékaři nedokážou držet krok. Bohužel ze zvyku, snad i solidarity stále zůstavají pacienti registrovaní u těchto lékařů, i když péče mnohdy neodpovídá dnešní době. Tito lékaři, kteří dnes odporodávají své obvody mnohdy za velmi vysoké částky, aniž by oni sami za ně někdy platili často nedisponují elektronickými recepty, ambulantnímu měření hodnoty INR, CRP a jejich kartotéka je vedena ve starých složkách psaných rukou, protože se nedokázali vyrovnat s elektoronickým softwarem, kterým každý dnešní moderní lékař disponuje. Víte však o tom, že se jedná dnes o službu a vy máte právo praktického lékaře měnit třeba jako dodavatele plynu či elektřiny?

Praktický lékař je lékařem prvního kontaktu a je zapotřebí, aby byl dostatečně erudovaný a disponoval moderními diagnostickými metodami. Nečíní-li tak, odsuzuje vás obesíláním na nejrůznější vyšetření do nemocnice, ikdyž by v mnoha případech mohl většinu vyšetření provést sám. Jedná se například o měření hladiny INR u pacientů užívající Warfarin, měření hladiny CRP, proteinu jako ukazetele zánětu, stanovení kotníkových tlaků jako marker dostatečného zásobení periferie okysličenou krví.

Možná nevíte o tom, že máte právo jednou za půl roku praktického lékaře změnit. A proč by jste to dělali? Jednak se vám dostane lepší péče a většina mladých praktických lékařů právě absolvovala velmi náročný výcvik po všech klinikách a složili těžkou atestační zkoušku. Máte tedy šanci dostat se do nejlepších rukou a nenechat si jen bezhlavě psát antibiotika a zbytečná vyšetření, kterými ztrácíte čas.

Uvědomte si, že poskytovaná péče praktickým lékařem je služba, stejně jako když jdete so autorervisu, opomenu-li to, že většina čechů je za svůj osobní automobil či domácího mazlíčka schopna utrati více než za sebe samotného. Kde najít praktického dobrého lékaře?

Čaje