Dárcovství plazmy

Snad každý z nás zná někoho ve svém okolí kdo chodí darovat krev nebo plazmu. Proč je to ale důležité a komu tím můžete pomoci?

Plná krev, tedy ta co nám koluje v cévách, se dnes již prakticky nepoužívá. Odebraná krev se rozdělí na její jednotlivé součásti. Ty se poté podávají pacientům, kterým právě jednotlivá složka krve chybí. Mezi tyto součásti patří i plazma a její deriváty.

Léčebné produkty používané ve zdravotnictví získané z plné krve na transfuzních stanicích rozdělujeme na transfuzní přípravky a krevní deriváty.

Mezi transfuzní přípravky patří erytrocyty, červené krvinky, které přenášejí a dodávají tkáním kyslík. Dále sem patří trombocyty, krevní destičky, ty se podílejí na srážení krve a nakonec sem patří plazma.

Mezi krevní deriváty připravené frakcionací plazmy patří především srážecí faktory potřebné pro správné srážení krve společně s trombocyty, dále sem patří albumin podávaný pacientům s jeho deficitem a imunoglobuliny nezbytné pro správné fungování našeho imunitního systému.

Co je to plazma?

Plazma je součástí krve, která tvoří zhruba 55% jejího objemu a je z přibližně 90% tvořena vodou. Kromě vody obsahuje všechny rozpustné nebo nerozpustné, na bílkoviny navázané, látky kolující v naší krvi. Ta kromě plazmy obsahuje krevní destičky a červené a bílé krvinky.

Jak se plazma odebírá?

Odebírá se žilní krev ze které se speciální metodou, plazmaferezou, separuje pouze plazma a ostatní části krve se pacientovi vrací zpět. Plazma se uchovává při teplotě pod 25°C 36 měsíců a dárce je před odběrem vyšetřen na infekční onemocnění. Plazma je poté 6 měsíců v karanténě. Po uplynutí této doby je dárce opět vyšetřen. Tak je zabráněno přenosu infekčních onemocnění. Je-li vše v pořádku, je plazma podávána v klinické praxi pacientům.

Po odběru plazmy a jejím hlubokém zmrazení může být také plazma dále farmaceuticky zpracovávána. Připravují se z ní již zmínění krevní deriváty.

Odběr plazmy trvá asi 45 minut a je potřeba být odpočatý, najezený a dostatčně napitý.

Proč je důležité darovat plazmu?

Ikdyž některé části izolované z plazmy lze připravit laboratorně, plazma sama o sobě připravit v laboratoři nejde. Jediný způsob jak jí tedy lze získat je dárcovství. Málo kdo si uvědomí, že darováním plazmy zachrání život !

Komu plazma pomůže?

V první řadě plazma pomůže lidem s masivním krvácením nejčastěji způsobené úrazem. Takovým pacientům musíme podat plazmu společně s erytrocyty i trombocyty a srážecímu faktory. Velmi vážně poraněný pacient obdrží i přes 20 jednotek plazmy, což z ní dělá tak potřebný a nedostatkový produkt.

Plazma se tak podává pacientům, kteří jsou předávkovaní léky proti srážení krve, nejčastěji se jedná o Warfarin. Pacientům užívající léky proti srážení je také někdy podat plazmu ikdyž nejsou předávkovaní těmito léky, ale například když je potřeba připravit je rychle k operačnímu výkonu. Plazma tak nahradí nefunkční nebo chybějící srážecí faktory, což je účinek těchto léků.

Plazma se podává i pacientům, kteří se narodí s deficitem některého srážecího faktoru. Jedná se hemofiliky, kterým chybí srážecí faktor VIII nebo IX, vzácně pak X. Častěji však tito pacienti obdrží přímo tyto srážecí faktory izolované z plazmy.

Kdo se může stát dárcem plazmy?

Každý kdo je absolutně zdravý, je ve věku 18-60 let, váží mezi 50-150 kg a má platný doklad totožnosti. V první řadě to však musí být člověk, který chce pomoci druhým.

Kam jít plazmu darovat?

Nejjednodušší je zajít do specializovaného centra, kde vám vše podrobně vysvětlí a s dárcovstvím plazmy pomohou. Jedním ze špičkových dárcovských center v naší republice je Dárcovské centrum v Praze na Chodověvě, která má pobočku i na Černém Mostě. Je zde velmi příjemné prostředí, ochotný a vyškolený perzonál. Centrum je dostupné hromadnou městskou dopravou nebo je zde i možnost vlastního parkování.

A protože plazmy je opravdu málo tak je zde i finanční motivace 450,- Kč pro každého dárce.

Neváhejte a Dárcovské centrum Černý most nebo Chodov navštivte, jistě budete mít dobrý pocit z pomoci potřebným. Děkujeme.

Autor: Magazín o zdraví, nemocech, hubnutí, dietě, bylinkách a diskuzní forum

Čaje