Bezpečnost práce na prvním místě

Jedna z hlavních a nejdůležitějších zásad uplatňovaných v pracovněprávních vztazích spočívá v zajištění bezpečných podmínek pro výkon práce. Zajistit bezpečné pracovní prostředí ve větší míře leží na bedrech zaměstnavatele, ale rozhodně se neobejde bez spolupráce se zaměstnanci. Celé oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se pak podrobně věnuje Zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.) v ustanoveních § 101. V tomto zákoně jsou přesně vymezeny jak povinnosti zaměstnavatele, tak i povinnosti a práva zaměstnance. Bezpečně na pracovišti je tedy pouze v případě, že každý dodržuje, to co má.

Bezpečnostní a ochranné pomůcky

Zákoník práce ukládá zaměstnavateli doslova zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci s ohledem na možnost ohrožení života a zdraví. Také se v něm hovoří o tom, že zaměstnavatel je povinen zajistit zdraví neohrožující prostředí a podmínky. Tím jsou mimo jiné myšleny i ochranné pomůcky. Ty se samozřejmě liší podle vykonávané profese. Pro někoho to jsou pouze rukavice a plášť, pro jiného celý pracovní oděv i s vhodnou obuví. Pro práci s chemikáliemi vždy rozhodně používejte ochranné brýle. Mohlo by se vám lehce stát, že budete potřebovat oční sprchu.

Samozřejmě by však neměly být opomíjeny ani povinnosti, které má vůči pracovišti zaměstnanec. Na pracovišti je zakázáno požívat alkoholické či jiné návykové látky. Ke kontrole slouží alkohol testery a drogové testy a zaměstnavatel má právo je kdykoliv použít.

Lékárničky

Součástí bezpečného pracoviště musí být také plně vybavené lékárničky či zdravotnické brašny. Jejich výbavu tvoří především dezinfekce, obvazy, škrtící obinadlo a mnoho dalšího potřebného materiálu. Pokud chcete být připraveni na skutečně všechny možné úrazy, nic nezkazíte ani zásobou dlah. Ty využijete k zafixování zlomené končetiny. Po pádu ze schodů využijete i krční fixační límec.

 

Čaje