První pomoc při popáleninách

Tento článek je hlavně věnovaný malým a povrchovým popáleninám, které se rozhodnete léčit doma. Při všech pochybnostech vyhledejte lékařskou pomoc, nejlépe v chirurgické ambulanci. Asi každý z nás se v životě popálil, ať o vroucí vodu, olej, rozžhavená kamna, plotnu, motor vozidla nebo třeba uhlík z ohniště. Způsobů jak se poranit teplem je celá řada a díky tomu také ve všeobecném povědomí koluje spousta mýtů a babských rad. Ne všechny jsou ale správné a některé dokonce popálenině vyloženě škodí. Popálenina může ale vzniknout i jinak než přímým působením tepla. Popálit se můžete i o chemikálie, elektřinu a záření, jako je tomu například při dlouhém pobytu na slůnci.V domácnosti a běžném životě se snad nikdo nesetká se zářením radiačním, ale i to může způsobit popáleniny.

Je třeba si uvědomit, že i povrchová popálenina může napáchat velké škody, a to hlavně u dětí a starých lidí, kteří trpí různými nemocemi, které snižují funkci našeho imunitního systému, mezi něž patří například i cukrovka, zvláštní pozor by si měli dávat lidé užívající kortikoidy a jiná imunosupresiva. Léčbou popálenin se zabývá plastická chirurgie.

Léčba malých povrchových popálenin není při správně zvolené strategii náročná a u zdravých lidí mladých lidí netrvá dlouho, obvykle do 14 dnů.

Hlubší a rozsáhlejší popáleniny zvláště u rizikových osob popsaných výše může trvat i dlouhou dobou i s přechodem do chronicity a každou léčbu je třeba bedlivě zvážit a naplánovat. Z toho doufám plyne, že si již po přečtení tohoto článku nebude nikdo léčit hlubší popáleniny sám doma za pomoci například konopných a jiných zázračných mastí.

Každá popálenina je považována za otevřenou ránu a je tedy potřeba mít platné očkování proti tetanu. Za platné se považuje při otevřené ráně očkování ne starší než 5 let po předchozím správném očkování. V případě nejasností se o tom ujistěte cestou svého praktického lékaře.

Pro potřeby běžného pacienta můžeme rozdělit popáleniny na povrchové a hluboké, jiné dělení je pro nelékaře zbytečné. Toto dělení je v první okamžik dostačující zvláště proto, že u některých popálenin není ani další dělení možné, protože se stav rozvine až během několika hodin až dní a teprvé poté je možné jí řádně oklasifikovat.

Povrchová popálenina je zarudlá, bolí, může se na ní vytvořit puchýř naplněný čirou tekutinou.

Hluboká popálenina již může být nebolestivá, a může vypadat stejně jako povrchová, nebo naopak může být spálená kůže bílá, až přímo spečená, jako když připálíte maso. Takové popáleniny je třeba vždy ošetřit v chirurgické ambulanci.

Jak tedy při popálení postupovat?

Okamžitě začněte popálené místo chladit, nejlépe proudem ledové vody. Po jednorázovém schlazení je nutné popáleninu jenom sterilně krýt a zhodnotit rozsah a hloubku popáleniny. V případě malého rozsahu a povrchové popáleniny můžeme pokračovat v chlazení. Je-li ale popálenina většího rozsahu, tak si musíme uvědomit, že chlazením velkých popálených ploch může dojít k podchlazení. V případě nejasnosti se obraťte na linku 155.

POZOR! Na popáleninu v žádném případě neaplikujte v první fázi žádné masti, popáleniny musí „ dýchat“, stačí sterilně krýt.

Dělení popálenin

I. stupeň – zarudnutí, není otok, zahojí během několika dnů

II. stupeň – zarudnutí, puchýř naplněný čirou tekutinou, často sám od sebe praskne, tekutiny vyteče a puchýř tak oplaskne, je ale zapotřebí tento puchýř odstranit, je to neživá tkáň, která může být sídlem pro bakterie, většinou se zhojí do 2 týdnů

III. stupeň – kůže je bílá, již nebolestivá, došlo k odumření nervových zakončení, léčba je již náročná a trvá až měsíce, vzniká jizva, je vždy zapotřebí ošetřit chirurgem

  – zuhelnatění kůže a tkání pod ní, léčba je vlemi náročná a vyžaduje specializované pracoviště

U třetího a čtvrtého stupně lze řicí, že se nezhojí nikdy, neboť jizva se smršťuje, praská a zvláště u rostoucího organismu je často nutné opakovaně operovat.

Popáleniny mohou být životu nebezpečné, zvláště pokud zasáhnou větší část těla (10 % povrchu těla zasaženo popáleninami alespoň II. stupně). V případě jízvění jsou nepříznivé lokalizace především v oblasti obličeje, dlaně, plosky nohou a pohlavních orgánů.

Pro ohodnocení rozsahu popálení se v lékařství používá pravidlo jedenácti devítek - povrch těla je orientačně rozdělen na oblasti o rozsahu 9 % povrchu kůže takto:

pravidlo deviti u popalenin

  • hlava 2x 4,5%
  • horní část hrudníku (po bránici) a odpovídající horní část zad (zhruba po lopatky) 18%
  • horní končetina 9%
  • spodní část břicha a zad 18%
  • stehna 9%
  • bérce a chodidla 9%
  • zbývající 1 % tvoří genitál

První pomoc při popáleninách u dospělí

Těžké popáleniny

Nejdůležitější je okamžitě přerušit působení tepla, odstranit zdroj jeho působení (důležité u opaření přes oděv, který musí být odstraněn co možná nejrychleji) a teplo z popáleniny co nejrychleji odvést ochlazením. Popálenou plochu je třeba ihned chladit oplachováním nebo proudem studené vody (na končetinách po dobu 10 až 15 minut), v nouzi i přiložením chladných předmětů. Zmírní to bolest a zabrání pronikání tepla do hloubky. Neustále sledujeme, zda nedochází k podchlazení.

Cokoli přiškvařené v ráně nevyndávat — nechat to až na odborné ošetření v nemocnici, aby se snížilo riziko infekce a rána nebyla dále poškozována. Prstýnky a hodinky pokud možno sundat ihned — pak už to nemusí jít kvůli otoku.

Těžce popálená místa je lépe ničím nekrýt a zajistit okamžitý transport do nemocnice. Pokud okamžitý transport není možný, a hrozí infekce rány (při těžkých popáleninách, kdy je kůže zničena), je možno popálená místa zakrýt sterilním obvazem, v nouzi lze použít přežehlenou bavlnu, téměř sterilní je i vnitřek složeného vyžehleného kapesníku. Zejména nepoužívat masti, vatu, papír a jiné materiály, které by se mohly v ráně přichytit a jejich odstranění před ošetřením by mohlo být problematické. Ránu ničím nemažeme, nedotýkáme se okolí (popálenina je vnímavá na infekci).

Lehké popáleniny

Pouze při lehkých popáleninách — jen červená kůže nebo neporušené puchýře — chladit studenou vodou a zabezpečit sterilní krytí popáleniny. Okraje s neporušenou kůží možno ošetřit dezinfekcí. Podle stavu popálené osoby lze vyhledat lékařskou pomoc.

První pomoc děti

U dětí lze chladit maximálně 1–2 min, hrozí podchlazení. Ve většině případů je prvním postiženým hlavička, která představuje 20 % z celé plochy těla dítěte. Od pěti procent se u malých dětí rozvíjí popáleninový šok vyžadující okamžitý transport pacienta do popáleninového centra. Hlavičku a krk chladíme vždy, ale trup a stehna pouze jednorázově. Může totiž dojít k podchlazení, které má za následek prohloubení popálených ploch, nedokrvenost orgánů a hlavně poruchy srdeční.

Další viz PP u dospělých.

Nejdůležitější je včasnost zajištění odborné zdravotnické péče. V případě dětí mladší věkové kategorie do jedné hodiny. Jestliže je z jakýchkoli důvodů interval mezi poraněním a zajištěním adekvátní péče delší než jedna hodina, můžou nastat v organismu změny, které jsou nezvratné až s následkem smrti.

Kolik času stačí k vytvoření hluboké popáleniny

Tabulka ukazuje, jak nebezpečným nástrojem je kohoutek s horkou vodou. Domácnost s dětmi a starými lidmi by měla svůj ohřívač nastavit maximálně na 49 stupňů Celsia.

teplota tekutiny čas
70 stupňů 2 sekundy
53 stupňů 1 minuta
49 stupňů 10 minut

 

Opaření, které ohrožuje život dětí do dvou let

těžké opaření nad 5 % povrchu (1 procento je obrys dlaně pacienta)

kritické opaření nad 15 %t povrchu

Děti jsou mnohem zranitelnější než dospělí, u nichž je jako těžké hodnoceno opaření 20 procent a jako kritické až 40 procent povrchu těla.

Autor: Magazín o zdraví, nemocech, hubnutí, dietě, bylinkách a diskuzní forum