Očkování proti tetanu: Kdy, jak a proč?

Tetanus je nebezpečná infekce způsobená bakterií zvanou Clostridium tetani, která do lidského těla proniká přes různá poranění při styku s kontaminovanou půdou, respektive kontaminovanými předměty, nejčastěji koňským trusem a dřevem. Bakterie se pod kůží rozmnožují a zároveň produkují toxiny, jež napadají nervovou tkáň. Zpočátku nejsou příznaky až tak znatelné. Člověk má nejprve potíže při otevírání úst, potom dochází ke křečím svalů a ztrátě koordinace. Od úst se rozšiřují problémy na oblast krku a další svaly na těle. Pokud není včas poskytnuta lékařská pomoc, může v důsledku ochabnutí dýchacích svalů dojít k udušení. V některých případech má tetanus fatální následky. Prevencí jsou však očkování a přeočkování.

 

Očkování jako prevence

V České republice je proti tomuto onemocnění zavedeno plošné očkování, a tím pádem se v našich končinách objevuje tetanus opravdu jen výjimečně. U dětí se provádí očkování třemi základními dávkami, přičemž první je podána ve třetím měsíci života. Druhá dávka je naplánována potom po dalších 4 až 8 týdnech a třetí po dalších 4 až 8 týdnech od druhé dávky.

Potom se provádí přeočkování, a to každých 15 let. U seniorů nad 60 let se interval zkracuje na 10 let. Při čerstvém úrazu nesmí být doby očkování kratší 5 let.  Lékař hlídá očkování pouze u dětí. Po dovršení 18 let si musí každý člověk hlídat přeočkování sám a přihlásit se o něj. Jen málokterý obvodní lékař své pacienty informuje o tom, že mají přijít na přeočkování.

Proč se očkovat?

Tetanus je smrtelné onemocnění, ovšem člověk při rychlém zahájení léčby má šanci přežít. V České republice má tetanus 50% úmrtnost, a to je jeden z hlavních důvodů, proč si hlídat přeočkování. Většinou je úmrtí 100%.

Přestože se v posledních letech počet nakažených pohybuje okolo nuly, rozhodně byste očkování neměli podceňovat. Spóry bakterie se i nadále v půdách objevují, a tak riziko onemocnění na člověka neustále číhá.

 

Čaje