karcinom prostaty

Karcinom prostaty je nejčastějším nádorovým onemocněním mužů v rozvinutých zemích a po karcinomu plic druhou nejčastější příčinou úmrtí z onkologických důvodů. Dle údajů Národního onkologického registru z roku 2011 činil počet nově zachycených karcinomů prostaty v České republice 135,1 případů na 100 000 mužů a úmrtnost 22 případů na 100 000 mužů.

Základní ambulantní vyšetření, která pomáhají včas zachytit pacienty s vyšším rizikem karcinomu prostaty jsou vyšetření prostaty přes konečník a odběr krve na tzv. prostatický specifický antigen (PSA). Vyšetření by měli podstoupit muži po padesátém roce života. Výjimkou jsou pacienti s rodinným výskytem karcinomu prostaty, kteří by měli vyšetření podstoupit dříve, a to již ve 45 letech.

Co je to PSA?

Prostatický specifický antigen (PSA) je bílkovina, která se tvoří pouze v prostatických žlázkách, jedná se tedy o orgánově specifický ukazatel. Funkcí PSA je zkapalnění spermatu, jeho největší koncentrace je tedy v semeni, jen malá část je uvolněna do krevního řečiště. Při poškození struktury buněk a žlázek se PSA dostává do krve ve vyšší míře a může tak upozornit na patologický proces v prostatě. Samotná hodnota PSA ale nemusí nutně souviset s nádorem - příčinou zvýšení PSA může být tzv. benigní hyperplazie (zvětšení) prostaty, zánět prostaty, stav po vyšetření prostaty, provedení cystoskopie, či jiné vyšetření přes močovou trubici a řada dalších. Existuje řada odvozených hodnot PSA, které pomáhají v rozhodovacím procesu, nejčastěji se užívá poměr volného a vázaného PSA. Poměr nad 25% se považuje za normální, poměr pod 10-15% za vysoce podezřelý. Hodnota PSA je také závislá na věku a velikosti prostaty, proto byly vytvořeny tzv. věkově specifické limity pro PSA : u pacientů mezi 60-69 lety je hladina PSA 4,0 ng/ml ještě „normální“, u pacientů o dvacet let mladších je to již jasná indikace pro další vyšetřování. Obecně ale platí, že čím je vyšší hladina PSA, tím je i vyšší pravděpodobnost diagnózy kacinomu prosty.

Co je to per rectum vyšetření ?

kacinom prostatyVyšetření per rectum je zhodnocení povrchu prostaty pohmatem. Jedná se o doplňkové vyšetření, které je nepříjemné, ale není bolestivé a pro ucelenou diagnostiku je nezbytné. Až u 18% pacientů je totiž karcinom prostaty zjištěn pouze na základě tohoto vyšetření a některé typy nádorů prostaty vůbec nezvyšují hladinu PSA v krvi. Nádor prostaty je při pohmatu až kamenně tvrdý a hrbolatý a je tak odlišitelný od hladkého povrchu zvětšené prostaty. Na základě per rectum vyšetření a ultrazvukové kontroly se také určuje tzv. klinická klasifikace nádoru prostaty, tedy jestli je nádor nehmatný (cca 80% případů), nebo hmatný a ohraničený na žlázu nebo již zjevně přesáhl pouzdro prostaty a šíří se do okolních tkání.

K potvrzení, nebo vyloučení karcinomu prostaty bohužel nestačí pouze hodnota PSA a vyšetření přes konečník. Pokud máme na základě těchto vyšetření podezření na karcinom prostaty, je pacient indikován k biopsii prostaty, při které se odebírají vzorky z prostaty tenkou jehlou zpravidla přes konečník. Mikroskopické zpracování odebraných vzorků je zásadní pro určení diagnózy karcinomu a stupně jeho agresivity. Bez histologického potvrzení nádoru není možné zahájit případnou léčbu.

Na základě výsledku histologie, vyšetření per rektum a hladiny PSA se nádor prostaty dělí do tří základních skupin – karcinom nízkého, středního a vysokého rizika. Riziko určuje pravděpodobný vývoj onemocnění (prognózu) a pomáhá ve výběru nejvhodnější léčby pro pacienta. U pacientů s vyšším rizikem je pak možné doplnit další zobrazovací metody jako například scintigrafii kostí, CT (počítačová tomografie) nebo magnetickou rezonanci. Tyto metody nám pomáhají určit, zda je nádor omezený pouze na prostatu, prorůstá do okolních tkání, nebo vytváří vzdálené metastázy.

Autor: MUDr. Tomáš Hradec

Autor: Magazín o zdraví, nemocech, hubnutí, dietě, bylinkách a diskuzní forum

 

Čaje