Domácí hospicová péče

O nemoci a smrti raději nemluvit. Toto téma je bolestné nejen pro všechny, kterých se přímo týká, ale i pro všechny ostatní. Když nás taková životní situace potká, lepší než strkání hlavy do písku, je postavit se k věcem čelem a pojmenovat je správnými jmény. Nemoc a smrt se bohužel netýká jen starých lidí, leckdy utrpení zažívají mladí lidé i děti, o to je celý průběh mnohem emotivnější a těžko se s tím dá smířit. Hospic je pro trpící nevyléčitelnou nemocí berlička, která jim dovolí důstojně odejít.

 

Konec dobrý, všechno dobré

Jistě všichni znáte rčení o dobrém konci. Během života ho aplikujeme na nejrůznější životní okamžiky. Řekla bych, že o tom posledním konci by to mělo platit dvojnásob. Málokdo hrdě a se vztyčenou hlavou svět opouští, ale odchod je nevyhnutelný. A nikdo to neví lépe, než nemocní lidé, kteří mají dost času se se svým konec smířit, nejen to je důvod, proč by jim měla být poskytnuta odpovídající péče. Ne vždy a ve všech zařízeních se však klade důraz na důstojné umírání. Přístup některých zdravotníků především vůči starým lidem je někdy až zarážející. Proto bychom měli daleko víc podporovat domácí hospic, který je náročný jak pro blízké příbuzné, tak i pro zdravotníky, jež jsou ochotní tuto práci vykonávat. Organizace tvořící tým zdravotníků, pečovatelů a dobrovolníků jsou téměř vždy neziskové, nebo založené církví a jejich počet v České republice je velmi malý. Zatímco úroveň služeb se zvedá, jejich rozvoj je značně ovlivňován politickou scénou a financemi.

Co můžete od domácího hospice očekávat?

Hospic poskytuje tzv. paliativní péči svým pacientům. Péče je zaměřená na úlevu od bolesti a nepříjemných projevů zákeřné nemoci v posledních týdnech a měsících života nemocného. V úzké spolupráci s rodinným kruhem pomáhají pacientům v posledních chvílích života se smířením. Od zažádání je pacient většinou přijat nejpozději do týdne.

Většina lidí se bojí, že budou umírat sami a v cizím nepříjemném nemocničním prostředí. Služby hospice tento strach eliminují, protože dovolují člověku zemřít doma v kruhu svých nejbližších. Podmínkou domácí hospicové péče je samozřejmě stabilní a silné rodinné zázemí. Péče o nemocné leckdy vyčerpá celou rodinu a může se špatně odrazit na jejím fungování. Včas zhodnoťte situaci, konzultujte ji s ošetřujícím lékařem, chtějte vědět, co se děje, a nechte si pomoct. Jen když vy budete silní, pomůžete svým blízkým důstojně odejít. Domácí péče je pro nemocného nejméně stresující. Dokáže se lépe uvolnit a netrápí se navíc smutkem a samotou. Pracovníci hospice, lékaři a zdravotníci, v domácím prostředí poskytují pravidelnou paliativní léčbu ve spolupráci s ošetřujícím lékařem. Oproti ošetřujícímu lékaři jsou služby domácího hospice svým pacientům k dispozici nonstop.

Individuální péče zajišťuje úpravu léčby dle potřeb pacienta, lékaři vše vyřeší na místě, pacient není převážen do nemocnice ani při zhoršení svého zdravotního stavu. Ve chvíli, kdy už je smrt nevyhnutelná, bývají zdravotníci přítomni. Ve většině případů spolupracují s rodinou zesnulého i po jeho odchodu a pomáhají jim vyrovnat se se ztrátou.

Platíte za služby domácího hospice?

I když si celý život platíme zdravotní pojištění, léčby některých nemocí jsou velmi nákladné stejně tak i péče o nemocné. Vyžaduje to obětavost alespoň jednoho z rodinných příslušníků časovou i finanční. Sociální zázemí našeho státu myslí na lidi, kteří ošetřují své blízké nepřetržitě, můžete tedy zažádat o příspěvky. Péče domácího hospice je nákladná, vychází přibližně na 2 000 Kč za den, pacient většinou hradí cenu okolo 200 Kč za dny, kdy služby využívá, platí se tedy zpětně (ceny se liší dle sazebníků jednotlivých domácích hospiců plus příspěvky na dopravu apod.). Zbylé náklady jsou financovány sponzory a mnohé dělá i práce dobrovolníků.

 

Čaje