autismus

Autismus je celoživotní vývojové postižení, které ovlivňuje způsob, jakým lidé vnímají svět a jakým komunikují s ostatními. Autisté vidí, slyší a cítí svět naprosto jinak než ostatní lidé. Pokud jste autistický, jste autistický na celý život; autismus není nemoc nebo onemocnění a nemůže být vyléčen. Často se lidé cítí být autisty, a to je právě základním aspektem jejich identity.

Všichni autisté sdílejí určité obtíže, ale bytí autistou je ovlivňuje různými způsoby. Někteří lidé s autismem mají také poruchy učení, duševní zdravotní problémy nebo jiné potíže, což znamená, že tito lidé potřebují různé úrovně podpory. Všichni lidé s autismem se učí a rozvíjejí se. Se správným druhem podpory můžeme všem pomoci, aby mohli žít více naplňující život plný jejich vlastních rozhodnutí.

Jak častý je autismus?

Autismus je mnohem častější, než si většina lidí myslí. Navíc za poslední desítky let byl zaznamenán velký nárůst těch, kteří byli diagnostikováni s poruchou autistického spektra. Je to dáno i zlepšením diagnostických nástrojů. V populaci se vyskytuje přibližně 1 % lidí s touto poruchou. V České republice je to něco okolo 100 000 osob.

Jak autisté vidí svět?

Někteří lidé s autismem říkají, že svět se zdá být ohromný, a to jim může způsobovat značné obavy.

Zejména porozumění, sbližování se s ostatními lidmi, být součástí rodiny, chodit do školy, práce a nestranit se společenskému životu může být těžší. Ostatní lidé vědí intuitivně, jak komunikovat mezi sebou, ale potíže mohou nastat, když se budou snažit navázat vztah právě s člověkem, který trpí poruchou autistického spektra. Autisté se možná diví, proč jsou odlišní, a cítí, že jejich sociální rozdíly znamenají, že jim lidé nerozumí.

Lidé s autismem často vůbec nevypadají, že by byli postiženi nějakou poruchou. Někteří rodiče autistických dětí říkají, že ostatní lidé si prostě myslí, že jejich dítě je neposlušné, zatímco dospělí zjišťují, že jsou špatně pochopené.

Diagnostika

Diagnóza je formální identifikace autismu, obvykle prováděna od multidisciplinárního diagnostického týmu, často včetně logopeda, pediatra, psychiatra a/nebo psychologa.

Výhody diagnózy

Získání včasného a důkladného posouzení a diagnózy může být užitečné, protože to pomáhá lidem s autismem (a jejich rodinám, partnerům, zaměstnavatelům, spolupracovníkům, učitelům a přátelům), aby pochopili, proč dochází k určitým obtížím a co se s tím dá dělat. Získání včasné diagnózy vám také umožní přístup k různým službám a podpoře.

Jak je autismus diagnostikován?

Charakteristiky autismu se liší od jedné osoby k druhé, ale aby mohla být diagnóza provedena, bude osoba obvykle hodnocena tak, že měla přetrvávající problémy se sociální komunikací, sociální interakcí, omezené a opakující se vzory chování, aktivity nebo zájmy od raného dětství, a to do té míry, že vše limituje a narušuje každodenní fungování dotyčného.

Přetrvávající potíže se sociální komunikací

Lidé s autismem mají potíže jak s verbální, tak i neverbální komunikací jako třeba s gesty nebo tónem. Mnozí z nich mají velmi doslovné chápání jazyka, a myslí si, že lidé vždy míní přesně to, co říkají. Výrazy v obličeji, tón hlasu, vtipy a sarkasmus, to vše pro ně může být velice těžké jak na provedení, tak na pochopení.

Někteří nemusí mluvit vůbec, nebo mají poměrně omezený způsob řeči. Často lépe chápají to, co ostatní lidé říkají jim, než oni jsou schopni vyjádřit, a přesto se můžou potýkat s vágností a abstraktním pojetím. Někteří autisté používají alternativní komunikační prostředky, například znakovou řeč či vizuální symboly. Někteří z nich jsou schopni komunikovat bez řeči velmi efektivně.

Čaje