ajurveda

Ájurveda je považována za nejvíce využívanou metodu tradiční čínské medicíny. Význam slova je odvozen ze sanskrtu - starověkého tradičního písma. Základem slova je „ayus“ neboli život. Jako u ostatní východních alternativních systémů, i tento je opředen starověkými legendami. Jedna z nejrozšířenějších legend přisuzuje vznik Ájurvédy bohu Brahmovi. Brahma je autorem mnoha filosofických spisů tvořících starověké Védy. Výzkumy ale potvrzují teorii, že Ájruvéda vznikala dlouhá staletí a čerpala z velkého množství často i nepříbuzných oblastí.

Historie ájurvedy

    Jedny z nejstarších textů týkající se lékařství a popisující první ájurvédská témata, sahají do období před více než 2000 lety. Mezi základní spisy patří především Čaraka sahmitá a Sušruta sahmitá. Velmi podrobným a obohacujícím spisem je také Bhela. Zde již pozorujeme první diagnostické pokusy, návrhy řešení různých obtíží až po terapie a operace. Informace z těchto spisů byly tak nadčasové, že i v současnosti jsou oporou a zdrojem informací pro ájurvédské lékaře. Zajímavostí je, že už v prvotní fázi měla ájurvédská medicína tak široký záběr, že zahrnovala jak bylinné léčitelství, stravání, tak i první formy chirurgických zákroků. V období 19. století však nebyla tato alternativní metoda příliš oblíbená. Britové, kteří drželi v Indii v tomto období nadvládu, nebyli těmto léčebným metodám příliš naklonění. V současné době je však situace zcela odlišná. Indická vláda plně tyto alternativní formy podporuje a vznikají tak ájurvédské školy (dokonce i vysoké), nemocnice a sítě lékáren.

Tělesné typy podle ájurvédy

    Podobně jako u tradiční čínské medicíny i zde se setkáváme se systémem prvků, které do určité míry ovlivňují nebo dokonce předurčují osobnost člověka. Tyto prvky ájurvéda označuje jako tělesné typy a to následovně:

 • Vzduch (Váta)
 • Oheň (Pitta)
 • Voda, země (Kapha)

 

   Na základě testu lze určit, jaký typ je vaší osobě nejbližší. Díky jeho charakteristikám potom budete moci snáze předcházet mnohým zdravotním obtížím, nebo vyléčit ty stávající.

   Výsledkem takového diagnostického testu je jeden tělesný typ, který vás nejvíce vystihuje:

 • Typ vzduch (Váta): jste velmi aktivní osobnost, avšak potýkáte se s nedostatkem času. Rádi byste toho stihli co nejvíce. Zanedbáváte svůj životní styl především v oblasti spánku a stravy. Velmi často trpíte nespavostí, únavou, podrážděností, stresem, bolestmi hlavy nebo zažívacími obtížemi.
 • Typ oheň (Pitta): jste energická až výbušná osobnost, často jednáte velmi emotivně, nemáte pochopení pro nechápavé lidi. Jsou u vás časté bolesti hlavy a střevní obtíže.
 • Typ voda, země (Kapha): vaše osobnost je velmi vyrovnaná, vše řešíte racionálně, stojíte opravdu pevně nohama na zemi, vše vidíte s nadhledem. Tento přístup vás ovšem stojí opravdu velké úsilí a často pociťujete pocit únavy a vyčerpání.

 

Diagnostické metody, které ájurvéda využívá:

 • Poslech hlasu: jednotlivé tělesné typy mají specifické zabarvení, tón nebo hloubku hlasu Váta-hrubý hlas, Pitta-proměnlivý, Kapha-hluboký.
 • Oči: Váta-citlivé, často podrážděné oči, Pitta-načervenalé, okolo zažloutlé, Kapha-svěšená pokleslá víčka.
 • Kůže: kontroluje se celkový vzhled kůže, její struktura, barva a také citlivost na určitých místech. Váta-suchá, hrubá kůže, Pitta-horká, citlivá, častá místa se zarudnutím, Kapha-studená a vlhká kůže.
 • Celkový vzhled a dojem: tato kontrola zahrnuje vnější pohled na tělo jako na celek, jeho projevy při statických polohách a v pohybu. Váta-hubená, šlachovitá postava, méně svalů, celkový pohybový projev je spíše rychlý a mrštný, Pitta-mohutná stavba, dobré osvalení, pohyby však působí spíše neklidně a nekoordinovaně, Kapha-silná postava, větší množství tuku, celkový pohybový projev je spíše pomalejší.
 • Puls: tato kontrola provádí měření pulsu v oblasti zápěstí. Váta-rychlý puls, Pitta-nepravidelný, Kapha-stabilní, ale zato pomalý puls.
 • Jazyk: kontrola zkoumá tvar, velikost, barvu a celkový povrch jazyka. Váta-suchý jazyk bez povlaku, Pitta-červená barva, žlutý povlak, Kapha-oteklý, mastný jazyk.
 • Moč: vyšetřuje se barva moči, hustota, zápach a periody, jak často si chodíte odskočit. Váta- chodí velmi často, moč je téměř bezbarvá, průhledná, nezapáchá, Pitta-frekvence je velmi malá, moč silně zapáchá, je hustá a zabarvená, Kapha-až hnilobný zápach, velmi kalná.
 • Stolice: kontrola se zaměřuje na konzistenci, barvu, množství a zápach. Váta-tvrdá, suchá stolice, Pitta-řídká, až žlutá stolice, Kapha-měkká, velmi světlá, obsahuje hlen ze sliznice a nestrávenou potravu.

 

Léčebné prvky ájurvédy

    Především je potřeba si uvědomit, že ájurvéda (podobně jako i jiné alternativní systémy) vnímá lidské tělo jako celek, jako integritu několika částí. Cílem není léčit dílčí zdravotní obtíže, ale nastolit celkovou rovnováhu mezi všemi součástmi lidské osobnosti. K tomuto cílu je využíváno následujících léčebných prvků:

 • Ošetření pomocí přírodních prostředků a sil
 • Očišťující metody
 • Stravovací dietu
 • Změnu životního stylu (odbourání nežádoucích návyků, pravidelnost ve stravě, pohybu…)
 • Tělesná cvičení
 • Rozvoj duchovní stránky osobnosti pomocí meditace, relaxace a odpočinku.

 

Autor: Magazín o zdraví, nemocech, hubnutí, dietě, bylinkách a diskuzní forum

Log in to comment


Avatar uživatele Alena
Alena odpověděl/a na téma: #2
Tři dóši

Ájurvéda zná 3 základní energie neboli funkční principy, které se nacházejí v lidském těle i ve všech ostatních strukturách. V češtině pro tyto tři principy neexistují vhodné ekvivalenty, takže pro ně používáme původní sanskrtské názvy – váta, pitta a kapha. Energie je potřebná k tomu, aby se tekutiny a živiny dostaly k buňkám a aby naše tělo vůbec fungovalo. Energie je potřebná též pro zpracování potravy, pro udržování buněčné struktury atd. Váta je energií pohybu, pitta je energií zažívání a kapha “se stará” o “promazání” a strukturu těla. Všichni lidé mají vátu, pittu i kaphu, ale jedna z nich je vždy dominantní, druhá je zastoupena méně a třetí z nich má vliv nejmenší. Podle ájurvédy je příčinou nemoci špatné fungování na buněčné úrovni díky nadmíře či nedostatku váty, pitty nebo kaphy (tedy nerovnováze mezi nimi) a/nebo díky přítomnosti toxinů v těle. Dle ájurvédy tělo, mysl i duch spolu neoddělitelně spolupracují a snaží se udržovat rovnovážný stav. Jsou vnímány jako rozdílné aspekty jedné bytosti.

K tomu, abychom porozuměli stavu rovnováhy, je nezbytné nejdříve pochopit, jak fungují principy váta, pitta a kapha (tyto principy se v sanskrtu nazývají dóši). Podle ájurvédské filozofie je celý vesmír souhrou energií 5 elementů – éteru, vzduchu, ohně, vody a země. Dóši váta, pitta a kapha jsou kombinacemi těchto pěti prvků, které tvoří doslova vše kolem nás.

Váta je kombinací éteru a vzduchu. Je to jemná energie spojená s pohybem. Řídí dýchání, mrkání, pohyby svalů a tkání, tlukot srdce a všechny pohyby cytoplazmy a buněčných membrán. V případě rovnovážného stavu, váta podporuje kreativitu a flexibilitu, v opačném případě váta podněcuje strach a úzkost. U člověka typu váta, tj. člověka, u kterého je dominantní dóša váta, můžeme nalézt tyto charakteristické rysy:

Lehká, štíhlá postava
Jakoukoli činnost provádí rychle
Nepravidelný hlad a trávení
Lehký přerušovaný spánek a nespavost
Nadšení, živost, představivost
Snadná vzrušivost, změny nálad
Rychle pochopí novou informaci, ale také rychle zapomene
Sklon ke starostem
Snadno se unaví, sklon k přepínání se
Duševní a fyzická energie přichází v návalech
Pitta je kombinací ohně a vody, je spojena s metabolismem. Řídí zažívání, absorbování a asimilaci živin, metabolismus a tělesnou teplotu. V případě rovnovážného stavu podporuje bystré myšlení a inteligenci, v opačném případě posiluje hněv nenávist a žárlivost. U člověka typu pitta, tj. člověka, u kterého je dominantní dóša pitta, můžeme nalézt tyto charakteristické rysy:

Střední postava
Střední síla a výdrž
Velký hlad a žízeň, silné trávení
Sklon ke hněvu a podrážděnosti při stresu
Světlá nebo načervenalá kůže, často pihovatá
Averze ke slunci a horkému počasí
Podnikavý charakter, má rád náročné úkoly, cíle
Bystrý intelekt
Přesná, jasná řeč
Světlé, světle hnědé nebo zrzavé vlasy
Kapha je tvořena kombinací prvků země a vody, je to energie, která dává formu tělesným strukturám – tzn. že tvoří kosti, svaly a šlachy; spojuje všechny buňky dohromady. Je “mazivem” pro klouby, zvlhčuje kůži, udržuje imunitní systém. V rovnovážném stavu kapha vyjadřuje lásku, klid a odpuštění, v případě nerovnováhy připoutanost, lakotu, hrabivost a závist. U člověka typu kapha, tj. člověka, u kterého je dominantní dóša kapha, můžeme nalézt tyto charakteristické rysy:

Masivní, silná postava i fyzická síla a výdrž
Stálá energie, pomalý v činnosti
Klidná, uvolněná osobnost
Chladná, tlustá, bledá, často mastná kůže
Pomalé pochopení nové informace, ale dobrá dlouhodobá paměť
Hluboký spánek
Sklon k obezitě
Pomalé trávení, mírný hlad
Srdečný, tolerantní, odpouštějící
Sklon k sobeckosti a samolibosti
Je nutné zdůraznit, že o žádném člověku nemůžeme říci, že je čistý typ váta, pitta nebo kapha. Vždy se jedná o kombinaci všech tří dóš, přičemž jedna z nich je většinou dominantní nad ostatními dvěmi. Např. člověk typu váta – bude ovládán jednotlivými dóšami v tomto poměru: váta 70 % - pitta 20 % - kapha 10 %. Vzájemných kombinací je tolik, kolik je lidí na Zemi.
Avatar uživatele manufaktura
manufaktura odpověděl/a na téma: #3
Je zajímavé, jaký styl medicíny si volí alternativní systémy. Je hezké, že tělo vnímá jako celek, a ne jako naše západní medicína, která nevnímá tolik osobnost pacienta. Je fakt, že okud je zdravé tělo, musí být zdravý i jeho duch a relaxace a rozvoj ducha je k tomu důležitý.