Xarelto

Jedná se o moderní antikoagulancium. Tedy lék, který zabraňuje tvorbě koagul v cévním systému, které mohou zapříčinit hlubokou žilní trombozu nebo až smrtelnou masivní plicní embolii. Hodnoty INR nejsou vypovídající jako je tomu u Warfarinu.

Důležité informace o léku Xarelto

 Přípravek Xarelto ovlivňuje srážlivost krve a brání tvorbě nebezpečných krevních sraženin.

Přípravek Xarelto se musí vždy užívat přesně podle pokynů Vašeho ošetřujícího lékaře. Aby byla zajištěna optimální prevence tvorby krevních sraženin, nikdy nevynechávejte žádnou dávku.

Než začnete užívat přípravek Xarelto, informujte svého lékaře o všech jiných lécích které úžíváte.

Informujte svého lékaře o tom, že užíváte přípravek Xarelto před každým chirurgickým nebo invazivním výkonem.

Kdy se ptát?

Jestliže užíváte přípravek snižující srážlivost krve, jako je Xarelto, je důležité, abyste si byli vědomí jeho možných nežádoucích účinků. Nejčastější je je krvácení. Dále oštřujícího lékaře informujete o bolesti, otoku, nepříjemném pocitu, bolesti hlavy, neobvyklé modřiny, krev v moči.

Jak se Xarelto užívá?

2,5 mg se může užívat s jídlem nebo nezávisle na jídle

15mg se musí užívat s jídlem

20 mg se musí užívat s jídlem

Co tedy sledjeme, když ne INR, jako u Warfarinu?

U Xarelelta se sleduje hladina anti Xa. Antidotum je lék Praxbind, cena cca 40 000,-Kč.

Předávkování Xareltem nebo nutnost jeho okamžitého vyvázání

To je nutné například při úrazech a nutnosti okamžitého operačního výkonu, je však nutné pacienta převést na terapeutickou dávku nízkomolekulárního heparinu ( Fraxiparine, Clexane atd). Jako antidotum se požívá po změření Rivoxabanu, účinné látky Xarelta.

Praxbind

 • 2 x 2.5g/50 ml - rychlá infuse (5min) nebo inj., nutno podávat samostatně !!!
 • lze použít stávající intravenózní linku, kterou je nutné před po infuzi propláchnout 0,9% roztokem NACl. Stejným i.v. přístupem se nesmí současně podávat žádná jiná infuze
 • po 24h lze dle potřeby opět zahájit antikaogulaci

praxbind

 

Kontraindikace Xarelta

pacienti s těžkou poruchou funkce ledvin - clearance kreatininu < 0.25 ml/s (15 ml/min)

 • klinicky významné aktivní krvácení
 • organická léze s rizikem krvácení
 • spontánní nebo farmakologicky navozená porucha hemostázy
 • jaterní onemocnění s koagulopatií
 • těhotenství a kojení
 • intolerance galaktózy
 •  

  Log in to comment