Rostliny proti rakovině jater

Výzkumníci z Northeastern Ohio Univerzity vysoké školy medicíny a farmacie se podívali na rakovinu jater a na léky, přírodní i syntetické, které jí mohou zabránit a léčit ji. Literatura uvádí potřebu tohoto výzkumu.

I přes významné pokroky v medicíně je rakovina jater, především hepatocelulární karcinom stále hlavní příčinou smrti ve Spojených státech, stejně jako ve zbytku světa. Protože možnosti léčby rakoviny jater, které jsou v současné době pro pacienty k dispozici jsou omezené, jsou nové preventivní kontroly a účinné terapeutické přístupy považovány za rozumná a rozhodná opatření k boji proti této nemoci. Několik přirozeně se vyskytujících dietních a nedietních fytochemikálií prokázalo velký potenciál v prevenci a léčbě některých nádorových onemocnění, zejména onemocnění gastrointestinálního traktu.

Článek pak popisuje největší skupinou fytochemikálií pro medicínu v Indii a Číně: terpenoidy, z nichž některé jsou v současné době ve stadiu klinických zkoušek jako cytostatika. Rakovina jater je pátou nejčastější rakovinou a třetí nejvyšší příčinou úmrtí souvisejících s rakovinou na světě, s mírou přežití pěti let přežití méně než 9 %. Výskyt rakoviny jater v USA vzrostl o 70 % v posledních 25 letech. Autoři komentují léčbu a prognózu.

Prognóza a léčba?

Prognóza HCC (hepatocelulární karcinom) zůstává tristní navzdory mnoha možnostem léčby. Celkově není míra vyléčení u pacientů, kteří podstoupili resekci příliš vysoká a pro ty pacienty, kteří nejsou způsobilí pro chirurgické nebo perkutánní procedury, se jen chemoembolizace zdá zlepšit přežití…

Sorafenib, jediný lék schválený United States Food and Drug Administration pro léčbu pokročilého HCC, zvyšuje medián přežití o méně než 3 měsíce. Nicméně, tento lék neodkládá symptomatické progrese onemocnění, léčba stojí asi 5400 $ za měsíc, a vykazuje závažné nežádoucí účinky, včetně značného rizika krvácení. Tyto nevýhody vyžadují hledání nových preventivních a léčebných přístupů k této nemoci.

Po přezkoumání toho, co terpenoidy jsou a jak se používají, se tento článek soustředí na rostliny a rostlinné látky s protinádorovými účinky. "Bylo zjištěno, že terpenoidy jsou užitečné při prevenci a léčbě řady nemocí, včetně rakoviny, a že také mají antimikrobiální, antimykotické, protiparazitní, antivirové, anti-alergenní, protikřečové, antihyperglykemické, protizánětlivé a imunomodulační vlastnosti."

Pokud jde o protinádorové vlastnosti článek zdůrazňuje, že velký počet triterpenoidů potlačuje růst mnoha typů rakovinných buněk "aniž by se projevila jakákoliv toxicita v normálních buňkách," a že preklinické studie ukazují, že triterpenoidy mají chemopreventivní a terapeutické účinky proti rakovině tlustého střeva, prsu, prostaty a rakovině kůže.

Jedná se o první recenzi, o které jsme zjistili, že se zaměřuje výhradně na rakovinu jater. Ze sloučenin se podle aktuální studie zdají být nejslibnější tyto:

In vitro

Jediným studovaným monoterpenem byl geraniol, který inhibuje růst buněk rakoviny jater tím, že inhibuje HMG-CoA.

Diterpen andrografolid z Andrographis paniculata inhibuje růst apoptózou (vyvolává "programovanou buněčnou smrt" v nádorových buňkách) a dvěma dalšími mechanismy. Dva další diterpeny jsou diskutovány.

Největší počet studovaných sloučenin jsou triterpeny, s mnoha účinnými látkami, včetně těch z Black Cohosh (Actaea racemosa), Astragalus, Gotu Kola (Centella asiatica), Trichosanthes kirilowii, Aesculus (jírovce), lesklokorka (Ganoderma lucidum), ženšen, Gynostemma, Bosewellia serrata, Aralia, hořec a další.

Tetraterpeny jsou známé jako karotenoidy a zahrnují nejběžnější formu vitaminu A (beta karoten) a astaxanthinu, sloučeniny, která dělá krevety a lososy růžovými. Fukoxanthin, z mořských řas a lykopen z rajčat také ukázaly významnou aktivitu.

Seskviterpeny s protinádorovou aktivitou v jaterních buňkách obsahují bisabolol z heřmánku a zerumbone z divokého zázvoru.

In vivo

Studie aktivity proti rakovině jater na zvířatech jsou mnohem méně časté, a to navzdory slibným výsledkům ze studií in vitro. Z nich opět geraniol ukázal schopnost potlačit jaterní karcinogeneze a limonen ukázaly účinnost proti HCC. Andrographis měl "silnou protinádorovou aktivitu" perorálně. Bacoside A, z Bacopa monniera zpomalil vývoj a růst nádorů, a cucurbitacin B snížil objem a růst nádoru. Escin (z koňského kaštanu) a ženšenu snížily růst nádoru, stejně jako glycyrizin z lékořice.

Několik studií však ukázalo nedostatek účinnosti triterpenů, takže se podívejte na původní článek, abyste získali vyvážený pohled. (World J Hepatol. 2011 September 27; 3(9): 228–249.)

 

Čaje