reiki

Reiki je v poslední době jedna z nejžádanějších alternativních technik. V čem vůbec spočívá její síla a co je podstatou této metody? Jaká jsou její úskalí a v čem je nadčasová?

Co je Reiki?

Jedná se o velmi bezpečnou, nenásilnou a jemnou techniku, jež pracuje s vesmírnou energií, a pomocí které docílíme uzdravování. Reiki dokáže zvýšit tok energií proudících v lidském těle a pomáhá navodit, pro mnoho z nás, tolik potřebný stav úplné relaxace a především naprosté harmonie.

Rei = vesmír, vesmírný    Ki = energie

Podstata Reiki

Reiki dokáže zaktivizovat samoléčebné pochody a mechanismy lidského organismu. Pozitivní účinky jsou také pozorovány v oblasti mimosmyslového vnímání. To největší kouzlo a síla Reiki spočívá především v jejím rozsahu. Metoda Reiki má totiž vliv nejen na fyzickou stránku člověka, ale také duševní a emoční. Jedno ze základních pravidel Reiki zní: „Přijímat energii Reiki může opravdu každý, ovšem předávat a vysílat tuto energii může pouze člověk, který je zasvěcený do jednoho ze stupňů Reiki přímo od Mistra".

Reiki a její využití

Jak již bylo v úvodu zmíněno, Reiki se v poslední době těší velké oblibě a dokonce se dočkala i v mnoha případech oficiálního nasazení jako alternativní metoda uzdravení. Tímto získala Reiki mezi alternativními metodami výsadní postavení. Metoda Reiki je často nasazována jako plnohodnotná forma léčby v oblastech jako například fyzioterapie, masáže a další medicínská odvětví léčby.

Usui metoda Reiki zahrnuje tři následující stupně

Reiki prvního stupně

První stupeň spočívá v naladění čtyř horních čaker – korunní čakra, čakra třetího oka, krční čakra a srdeční čakra. První stupeň Reiki lze získat pouze zasvěcením od Mistra Reiki. Ve chvíli, kdy dojde k naladění těchto čtyř čaker, spouští se v těle očistný proces jak po stránce fyzické, tak i emoční.

Reiki druhého stupně

Zasvěcení do druhého stupně Reiki spočívá v předání třech symbolů a manter. Symboly, jakož to brány do světa dalších dimenzí, představují dvojrozměrné kresby. Plní především funkci aktivátorů energie Reiki. Tyto aktivátory přenáší energii Reiki mezi stavem vědomí a tělem prostřednictvím podvědomí. Tímto je tedy umožněna léčba na dálku.

Reiki třetího stupně

Třetí stupeň Reiki je považován za tzv. mistrovský. Získáním této energie se učeň stává Mistrem Reiki. Je tedy hoden předávat toto učení dalším studentům a účastníkům kurzu. S tímto stupněm se Mistr stává senzitivním na okolní energetické vibrace. Nový Mistr je nucen se vyrovnat s tímto „darem“ a novými schopnostmi. Mistr Reiki musí mít absolvovanou několikaletou praxi s energiemi Reiki. Jednotlivé požadavky na nového mistra se liší u jednotlivých škol.

Shamballa

Jedná se o vysoce vibrační linii Reiki spočívající ve 1024 symbolech, které jsou Mistrem předávány do aury žáka. Podobně jako Reiki je Shamballa rozdělena do několika stupňů:

  1. stupeň: seznamuje žáky s použitím léčebných energií pro svou osobu a pro vlastní potřebu
  2. stupeň: zdokonaluje schopnosti a dovednosti léčby na dálku jak lidí, tak zvířat
  3. stupeň: zasvěcuje do léčivých energií a dává schopnost napojení na Zdroj
  4. stupeň: „Mistrovský“ umožňuje předávat Shamballu dále

Léčba prostřednictvím Shambally se nazývá multidimenzionální, jelikož se skládá z několika součástí, avšak navenek je celistvá. Prostřednictvím Shambally člověk objevuje propojenost a celistvost všeho dění okolo. Po zasvěcení vidí dotyčný veškeré problémy i životní situace hned z několika pohledů a celkově získá velký nadhled.

Kurzy Reiki

Jednou z velmi uznávaných škol Shamalla Reiki. Tato škola umožňuje studium Reiki přímo v centru Prostějova jak formou dálkového, tak i osobního kurzu. Samozřejmostí jsou studijní opory v podobě skript a manuálů. Výstupem kurzu je potom certifikát, který dokládá vaši dosaženou a osvojenou úroveň.

Autor: Magazín o zdraví, nemocech, hubnutí, dietě, bylinkách a diskuzní forum

Čaje