Návyky nejzdravějších lidí na zemi

Obyvatelé Okinawy v Japonsku, Inkarie v řeckých ostrovech, Sardinie v Itálii, a údolí Hunza v Pákistánu mají jednu věc společnou. Všichni mají neobvykle vysoký podíl obyvatel ve věku dovršených 100 a více let, nebo výrazně delší životnost než zbytek populace. Zde jsou některé z nejčastějších zdravých návyků praktikovaných dlouhověkými populacemi na celém světě.

Je zdravý životní styl klíčem?

Existují ovšem důkazy, že genetika může hrát roli v dlouhé délce života a nízké míře onemocnění. Takže jaká jsou tajemství těchto komunit? Je jejich dlouhověkost způsobena jen díky dobré genetice, nebo je podobně jako srdeční choroby, obezita, diabetes a kouření, hlavním přispěvatelem zdravý životní styl a zdravý způsob života této populace.

Obyvatelé Okinawy, kteří často žijí déle, než 100 let byli podrobeni hluboké studii, a zatímco se předpokládá, že jejich malá postava může činit tyto lidi méně náchylné k obezitě a napětí, působícímu na tělo, obecně se věří, že je to jejich volba životního stylu, která hraje největší roli v jejich dlouhověkosti.

Ve skutečnosti, studie provedená na jejich populaci vykazuje, že Okinawané, kteří přešli ze svého domova a žili ve Spojených státech, nebo na jiných místech, měli obvykle mnohem menší pravděpodobnost, aby se dožili 100 let, což naznačuje, že dobré geny nejsou jediným důležitým faktorem.

Mnohé z populací s nejdelší dobou života po celém světě jsou si podobné v jejich stravě, způsobu života a výhledu, což naznačuje, že je hodně toho, co se můžeme od těchto komunit naučit o tom, jak vést zdravý a dlouhý život.

Jezte jen do 80% sytosti

Tato technika běžně praktikována Okinawany, omezuje spotřebu kalorií a zabraňuje přejídání, jež vede k obezitě, což v populaci těch, kteří dosáhnou věku sto let prakticky neexistuje. Obezita zvyšuje riziko vzniku mnoha civilizačních chorob, jako jsou srdeční onemocnění, rakovina, diabetes, což všechno jsou v západní společnosti zabijáci.

Přejídání je obrovským problémem v západním světě, se stále se zvětšujícími porcemi a zvyšující se obezitou. Přijetí této techniky pro řízení spotřeby kalorií může pomoci jednotlivcům udržet si zdravou váhu a tedy i nižší riziko onemocnění.

Udělejte cvičení částí svého způsobu života

Všechny dlouhověké populace uvedené výše mají přiměřené vysokou úroveň fyzické aktivity, často proto, že stále žijí v nerozvinutých oblastech, kde doprava je omezená a většina práce musí být prováděna ručně, spíše než moderními stroji.

To znamená, že lidé v těchto oblastech, kteří se sice nepotí v tělocvičně nebo neběhají maratónský běh, jsou neustále aktivní po většinu dne, a žijí takhle až do pokročilého věku.

Ačkoliv se může zdát neproveditelné pro ty z nás, kteří žijeme v moderní části světa, abychom se po celý den pohybovali, zvýšení nahodilého pohybu chůzí nebo jízdou na kole může pomoci snížit riziko onemocnění a zlepšení zdraví.

Jezte více ovoce a zeleniny, celozrnných výrobků, tučných ryb a sóju

Všechny diety z uvedených skupin mají vysoký obsah ovoce, zeleniny a celozrnných výrobků, a obyvatelé údolí Hunza konzumují mnoho z těchto surovin.

Okinawané mají také vysoký příjem sóji a mořských řas, zatímco obyvatelé Inkarie a Sardinie konzumují vysoké množství olivového oleje a všechny tyto komunity mají také přiměřeně vysoký příjem tučných ryb. Tato vyvážená strava zahrnuje řadu potravin, o kterých se předpokládá, že snižují rizika onemocnění a je pravděpodobně jedním z důvodů, že tyto populace žijí tak dlouho.

Jezte méně masa a zpracovaných potravin

Dalším společným faktorem v jídelníčku všech těchto skupin je nízký příjem masa, mléčných výrobků a zpracovaných potravin. Studie stravy lidí Okinawy ukazuje, že ti, kdož přijali stravovací návyky jiných míst, když se přestěhovali, nebo dokonce mladší generace, která jedla více zpracovaných potravin měli vysoké riziko onemocnění.

Vědecký výzkum ukázal, že červené maso, zejména zpracované maso a jiné zpracované potraviny jsou spojeny s vyšším rizikem onemocnění a snížení příjmu těchto typů potravin je pravděpodobně, přínosem pro naše zdraví.

Mějte pozitivní myšlení

Zdá se, že mít pozitivní pohled na život je také důležitá vlastnost v dlouhověkých společenstvích. Bylo zjištěno, že ti, kteří mají důvod žít, žijí delší a zdravější život než ti, kteří mají negativnější postoj nebo nevidí důvod pro svůj život.

Japonský koncept Ikigai, nebo důvod pro bytí, které je důležitou součástí způsobu života na Okinawě, dává lidem důvod ráno vstávat a důvod pokračovat.

Méně stresu

Nízká úroveň stresu je také společným faktorem dlouhověkých populací. Pomalejší tempo života v těchto oblastech a méně náročná povolání mají za následek mnohem nižší hladinu stresu ve srovnání s rychle se pohybující se rychlým městským životním stylem a vysokým tlakem pracovních míst, který je čím dál častější.

Stres může zvyšovat krevní tlak a je považován za faktor, který přispívá k rozvoji srdečního onemocnění a zvyšuje riziko vzniku mozkové mrtvice.

Nekuřte

Je dobře známo, že kouření má tendenci ke zkrácení životnosti lidských bytostí. To však neznamená, že žádný z jedinců, kteří dosáhli 100 rok nejsou nebo nebyli kuřáci v minulosti, ale drtivá většina z nich jsou nekuřáci. V tabákovém kouři bylo totiž odhaleno přes 60 karcinogenních látek, které mohou při dlouhodobém působení na organizmus výzmnaně ovlivnit délu života. Dnes kůřáků ubývá i díky častějšému používání tzv. elektornických cigaret.

Pijte s mírou

Konzumace alkoholu je sporným bodem v pátrání po dlouhověkosti, obyvatelé Sardinie a Inkarie konzumují malé vína bohatého na antioxidanty, což může hrát roli v prodlužování jejich životů.

Na druhou stranu, populace, jako jsou Adventisté sedmého dne v Loma Linda, mají průměrnou životnost podstatně delší, než je obvyklé, což spojováno s nedostatkem konzumace alkoholu, (v kombinaci s rostlinou stravu, a nekuřáctvím).

Důkazy naznačují, že střídmá konzumace alkoholu může mít ochranný účinek proti onemocnění, ale nedoporučuje se abstinovat jen z tohoto důvodu. Můžeme si být však jisti, že velká konzumace alkoholu, a to zejména v podobě nárazového pití je pro tělo škodlivá.

Autor: Magazín o zdraví, nemocech, hubnutí, dietě, bylinkách a diskuzní forum

Čaje