Náhrada kyčelního kloubu

Náhradu kyčelního kloubu podstoupí v České republice ročně stovky pacientů. Nejčastěji to bývá z degenerativních změn kyčelního kloubu a více pacientů je mezi ženami. Menší procento pacientů má kyčelní kloub opotřebovaný již v mladším věku v důsledku nesprávných anatomickcých poměrů mězi kloubní hlavicí a kloubní jamkou, což bývá vrozené. Další skupinou pacientů jsou lidé po úrazu, jehož vlivem dojde ke zničení kyčelného kloubu.

V souvislosti s bolestmi kloubů se často zaměňují pojmy artritida a artróza. První z nich je zánětlivé onemocnění, u nějž hraje určitou roli dědičnost, ale na rozdíl od artrózy není jeho příčinou zvýšená zátěž nebo opotřebení kloubů. Artróza bývá důsledkem nadměrného přetěžování kloubů a následného opotřebení chrupavek.

Indikace

Toto degenerativní onemocnění se nejčastěji objevuje u lidí vyššího věku, s nadváhou, ale také u sportovců a fyzicky hodně aktivních lidí. Jejich chrupavka je neustále drobně zraňována a poškozována. To však neznamená, že bychom se neměli hýbat, jelikož při nedostatku pohybu nedochází k přiměřenému zatěžování kostí a masáži chrupavek.

Artróza se projevuje nejdříve změnou struktury chrupavky a zmenšením její pružnosti. Chrupavka se ztenčuje, její povrch přestává být hladký a pohyb způsobuje stále větší tření a bolest. Konce kostí zůstávají odhalené a na jejich okrajích se vytvářejí výrůstky, které jsou příčinou menší pohyblivosti a deformování kloubu.

Náhrada kyčelního kloubu, neboli totální endoprotéza, by měla být až poslední volbou, pokud selhávají všechny konzervativní varianty léčení. Konečné rozhodnutí musí provést lékař, samozřejmě ve vzájemné komunikaci s pacientem a jeho rodinou, jelikož následná rekonvalescence vyžaduje trpělivost a delší dobu. Totální endoprotéza kyčelního kloubu je indikována při jeho těžké destrukci a s ní spojených nezvladatelných bolestí.

Operace

Ocitnete-li se v roli pacienta, kterého čeká operace, nejprve vás bude anesteziolog informovat o dvou typech anesteziologie

  • celková narkóza slouží k vyřazení vědomí a pocitu bolesti v celém těle v průběhu operačního výkonu. Používá se celá škála léků: celková anestetika znecitlivují a navozují spánek, sedativa uklidňují, analgetika potlačují bolest, myorelaxancia uvolňují svaly. Aplikují se buď do žíly nebo vdechováním. U někoho mohou mít nežádoucí účinky, které však nejsou závažné a dají se zvládnout medikamenty. Jedná se například o bolesti hlavy, zvracení, bolesti svalů či celková slabost

  • epidurální anestezie vede k vyřazení pocitu v místě prováděné operace. Vzniká podáním lokálního anestetika do epidurálního prostoru páteřního kanálu. Dočasně se tak umrtví určitá část těla. Výhodou je minimální ovlivnění základních životních funkcí, umožnění kontaktu s pacientem během operace a jeho spolupráci. Tato metoda nebrání pohyblivosti nemocného po operaci a zaručuje bezbolestnost.

Operace trvá podle závažnosti postižení zpravidla 1-2 hodiny.

Pooperační péče

Po operaci zůstává pacient cca 1 den na JIP za účelem pozorování základních životních funkcí.

Kromě toho se pacientovi nasadí antirotační bota zabraňující, aby končetina nerotovala zevně. Poloha končetiny je zajištěna i tzv. abdukčním trojúhelníkem, což je molitanový polštář vložený mezi stehna. Ten udržuje dolní končetiny v odtažení přibližně 20 stupňů a používá se i doma po propuštění z nemocnice.

Rehabilitace

Pokud nenastanou v průběhu operace ani těsně po ní žádné komplikace, je pacient brzy propuštěn do domácího ošetření a je mu nabídnuta následná lázeňská léčba. V lázních pak na pacienta čekají speciální rehabilitační programy, v jejichž rámci se zúčastňuje skupinových cvičení v bazénu a v tělocvičně. Pro první tři pooperační měsíce se doporučuje spát na rovném a pevném lůžku, střídat chůzi, sed a leh a dodržovat další rady lékařů a rehabilitačních pracovníků.

Jak dlouho umělý kloub vydrží

Životnost implantovaného kyčelního kloubu závisí na mnoha okolnostech, především na materiálu, z kterého je vyroben, ale také na operátorovi a nástrojích, které při operaci používá. Samozřejmě pak záleží na samotném pacientovi, jak se bude chovat a jak bude náhradu kyčelního kloubu zatěžovat. Je to ryze individuální a výjimkou není ani 20 let, po které totální endoprotéza člověku bez problémů slouží.

Autor: Magazín o zdraví, nemocech, hubnutí, dietě, bylinkách a diskuzní forum

Čaje