Jak mění vaše tělo sacharidy na energii?

Makroživiny sacharidy, bílkoviny a tuky jsou rozkládány v trávicím systému, takže je tělo může použít jako zdroj energie. Poté, co se staly stravitelné, je energie rozeslána po celém těle, tam, kam je to potřeba. Způsob jak jsou makroživiny rozkládány a přeměněny na energii je složitý proces, ale zde jsou uvedeny základní kroky, které popisují, jak vaše tělo mění sacharidy na energii.

Trávení

Sacharidy se nacházejí v ovoci, zelenině, obilovinách a jiných škrobech. Trávení sacharidů ve skutečnosti začíná v ústech. Enzymy ve slinách sacharidy začínají rozkládat. Sacharidy cestují přes jícen, a žaludek do tenkého střeva.

V tenkém střevě se sacharidy dále rozkládají na jednoduché sacharidové jednotky zvané monosacharidy. Tyto jednoduché molekuly jsou absorbovány stěnou střeva a jsou odesílány dále prostřednictvím krevního oběhu. Sacharidy v krvi jsou v podobě monosacharidu zvaného glukóza.

Čím více sacharidů najednou sníte, tím více glukózy bude do krve po trávení uvolněno.

V krvi

Když je hladina glukózy v krvi vysoká, jako třeba po jídle, tělo pošle zprávu do slinivky k uvolnění hormonu inzulínu. Inzulín se chová jako otvírač brány do těla buněk. Bez inzulínu nemůže glukóza do těla buněk vstoupit a být užita pro energii.

Když buňky nereagují na inzulín nebo pokud přestane slinivka při diabetu inzulín vytvářet, nemohou buňky glukózu získat. Proto nebudou mít žádnou energii.

Ve svalové buňce

Když je nyní glukóza v buňce, díky inzulínu může být metabolickými procesy přeměněna na energii nebo uložena pro pozdější použití. Aby mohla buňka, přeměnit glukózu na energii, musí být převedena na adenosin trifosfát (ATP). ATP je pro buňku něco jako "měna", která bude užita jako energie.

Glukóza má 2 různé metabolické procesy, které mohou podle potřeb buňky nastat. Například při vysoce intenzivním, krátkém cvičení může glukóza předat energii do svalových buněk prostřednictvím anaerobní glykolýzy (rozklad glukózy). Proces vytváří ATP z glukózy rychle a vytváří i kyselinu mléčnou jako vedlejší produkt.

Pro delší dobu, nižší intenzitu cvičení, může být glukóza rozložena pomocí aerobní glykolýzy. Tento proces vytváří v buňce větší množství ATP, ale trvá déle.

Není-li energie pro sval okamžitě potřebná, může buňka glukózu uložit. Molekuly glukózy uložené ve svalovině nebo jaterní tkáni se nazývají glykogen. Když pak svalová buňka potřebuje energii, bude glykogen rozložen anaerobní nebo aerobní glykolýzou.

Svalové buňky získávají energii ze sacharidů, ale i jiné buňky v těle mohou použít sacharidy pro vytváření energie pomocí stejných metabolických procesů.

V játrech

Po jídle je glukóza odeslána do jater. Játra mohou také ukládat molekuly glukózy ve formě glykogenu, jako svalové buňky. Játra mohou využít glukózu na energii prostřednictvím glykolýzy. Glukóza může také být uložena jako tuk, pokud není potřeba pro přeměnu na energii.

Co se stane, je-li hladina glukózy v krvi nízká?

Hlavní úlohou sacharidu v těle, je dodání energie. Hladina glukózy je v těle přísně regulována. Když je hladina glukózy v krvi příliš nízká, uvolňuje se hormon glukagon ke zvýšení hladiny glukózy v krvi.

Je-li hladina glukózy v krvi příliš nízká, je to signál, že uložený sacharid, glykogen, má být rozložen, aby se zvýšila hladina glukózy v krvi na normalizovanou úroveň.

Glukagon bude působit na glykogen ve svalech a játrech, aby rozložil molekuly glukózy. Tyto molekuly vstoupí do krve a mohou putovat tam, kde je v těle potřeba energie.

Když je hladina glukózy v krvi nízká, je to i fyziologický signál k jídlu. Mnoho lidí cítí, že mají nízkou hladinu cukru v krvi, a to je způsob, jak se tělo snaží doplnit zásoby energie.

Když jste dlouhou dobu bez jídla, nebo držíte dietu s nízkým obsahem sacharidů, tělo si může vytvořit sacharidy z bílkovin a tuků. Tento proces se nazývá ketóza a může mít nepříjemné vedlejší účinky, jako je slabost, únava, bolesti hlavy či zápach z úst.

Mozek a centrální nervový systém používá sacharidy jako jediný zdroj energie. Proto je důležité, aby tělo mohlo vytvářet sacharidy, když jich není dostatek ve stravě nebo při dlouhodobém polohladovění. Nicméně, dlouhodobá ketóza může potenciálně mít negativní vedlejší účinky.

Závěr

Sacharidy jsou hlavním zdrojem energie pro tělo; mohou být metabolizovány na ATP rychle nebo pomalu, v závislosti na potřebách těla. Insulin přináší glukózu z krve do buněk, aby byla použita jako zdroj energie. Buňka ji může buď použít hned jako energii nebo uložit pro pozdější použití.

Když je hladina cukru v krvi příliš nízká, hormon glukagon ji reguluje stimulací rozpadu glykogenu. Hladina cukru v krvi je přísně regulována, a existují-li faktory, které ovlivňují regulaci glukózy, jako např. cukrovka, mohou energetické hladiny strádat.

Autor: Magazín o zdraví, nemocech, hubnutí, dietě, bylinkách a diskuzní forum

Čaje