Hubnou muži rychleji než ženy a proč?

Existuje mnoho faktorů, které ovlivňují hubnutí včetně nekontrolovatelných faktorů, jako jsou genetika, pohlaví a věk. Většina lidí předpokládá, že muži hubnou rychleji, než ženy, ale je to pravda? Existuje mnoho fyziologických důvodů, proč mohou muži hubnout rychleji, než ženy, ale není to vždy v dlouhodobém měřítku pravda. Zde jsou některé důvody rozdílů v hubnutí mezi muži a ženami.

Hormony

Ženy mají především hormony estrogen a progesteron, zatímco muži mají primárně hormon testosteron. Všechny tyto hormony mohou ovlivnit uložení tuku v těle. Testosteron podporuje ukládání tuku kolem břicha (tvar jablko), a estrogen primárně podporuje ukládání tuku kolem nižší části těla a boků (tvar hruška).

Ženské hormony podporují vyšší ukládání tuků než testosteron, což je důvod, proč ženy mají přirozeně vyšší procento tuku v těle než muži. Tato skutečnost dává smysl, protože ženy potřebují vyšší obsah tuku, z důvodů uložení dítěte.

Testosteron může přispět k vyššímu metabolismu, což může být dalším důvodem, proč muži mohou hubnout rychleji, než ženy. Jsou-li hladiny hormonů mimo normál, pak to ovlivní metabolismus a úsilí hubnutí. Existuje mnoho hormonů uvažovaných při regulaci váhy, ale mějte na paměti, že jsou to jen tyto dva hormony, které přispívají k rovnováze váhy.

Po menopauze bude hladina ženských estrogenů nižší. To je jeden z důvodů, proč je přibývání na váze v oblasti břicha po menopauze u žen častější.

Rychlost metabolismu

Obecně platí, že muži jsou přirozeně nastaveni tak, aby spálili kalorie rychleji než ženy. Muži mají vyšší rychlost metabolismu kvůli hormonům, jak je uvedeno výše, a také proto, že mají v průměru větší velikost těla a více svalové hmoty ve srovnání s ženami. U žen je také více pravděpodobné, že mohou držet nízkokalorické diety, což může snížit rychlosti metabolismu.

Počáteční nebo dlouhodobá ztráta hmotnosti

Studie British Journal of Nutrition z r. 2014 sledovala ženy a muže, kteří se účastnili přes 4 různých komerčních programů hubnutí a analyzovala rozdíl mezi hubnutím pro muže a ženy.

Po dvou měsících ztratili muži dvakrát tolik beztukové hmoty a třikrát tolik hmotnosti tuku než ženy u každé diety.Podle této studie, ano muži hubnuli rychleji než ženy.

Nicméně, procentní podíl ztráty hmotnosti byl přičítán ztrátě beztukové hmoty. Takže, i když ztratili větší váhu, ztratili více svalů, protože se jednalo o počáteční ztrátu.V průběhu doby se ztráta beztukové hmoty u mužů vyrovnala se s ženami. Na konci zkušebního období byla ztráta hmotnosti u obou skupin podobná.

Kde dochází ke ztrátě hmotnosti?

Muži mohou zpočátku zhubnout rychleji než ženy, ale dlouhodobě ženy i muži zhubnou zhruba stejnou mírou. Vzhledem k tomu, že muži mají obvykle většinu svého tuku uloženou v blízkosti břicha, může být ztráta hmotnosti výraznější, protože váha se ztrácí z centrálního umístění.

Ženy, na druhé straně, mají obvykle své tukové zásoby více rozložené do celého těla. Z tohoto důvodu se může zdát ztráta hmotnosti méně patrná ve srovnání s muži.Rychlá ztráta beztukové hmoty, která se nachází častěji u mužů může být také velmi patrná na začátku hubnutí.

Mají ženy nějaké výhody?

Takže se zdá, že muži mají vyšší rychlost metabolismu, mají vyšší hladinu testosteronu, který podporuje růst svalové hmoty a může pomoci urychlit hubnutí. Existují nějaké výhody i pro ženy?

Jednou z výhod, kterou bychom měli mít na paměti je to, že ženy mohou mít stejné výsledky hubnutí jako muži, jak uvádí studie 2014. To bude pravděpodobně jen vypadat jako pomalé a stabilní ve srovnání s muži.

Ženy mají přirozeně vyšší procento tuku než muži, kvůli hormonálním a fyziologickým odlišnostem.

Vzhledem k tomu, že se u žen ukládá tuk především ve tvaru hrušky, je to zdravotní přínos oproti průběhu ukládání tuku především v oblasti břicha (tvar jablko) spojenému s muži.

Uložení přebytečného tělesného tuku kolem střední části je spojeno s rostoucím zdravotním rizikem kardiovaskulárních onemocnění, ale ukládání tuku v dolní části těla nemá stejné riziko.

Mějte na paměti, že po menopauze je i u žen více pravděpodobné, že se bude ukládat více tuku ve střední části. Ukládání tuků určuje také Genetika.

Závěr

Muži mohou obvykle zhubnout rychleji než ženy, vzhledem k odlišným hormonům a vzhledem k tomu, že mají větší ztrátu svalové tkáně během počátku hubnutí ve srovnání s ženami. Muži mají obvykle vyšší rychlost metabolismu ve srovnání s ženami, což je výhodné, když se snaží zhubnout.

Dlouhodobě však muži i ženy mají tendenci stav vyrovnávat, pokud jde o hubnutí. Mužům se obvykle ztratí jako první tuk z břicha, což může být velmi nápadné. Ženy, na druhé straně, mají tendenci ztrácet svůj tuk postupně z celého těla. Ženy mají obvykle distribuci tuku ve tvaru hrušky, což je obvykle považováno za zdravější, než tvar jablko, což obvykle mají muži.

Čaje