ebola

Ebola je s úmrtností až 90% považována za jednu z nejnebezpečnějších světových chorob. Aktuálně celý svět přihlíží epidemii, která propukla v afrických oblastech Guinea, Libérie, Senegal a Sierra Leone. Odtud se virus může rozšířit do celého světa. V současnosti snad nenajdeme stát, který by se touto problematikou nezabýval a nepodnikal bezpečnostní kroky, aby zabránil zavlečení viru právě do své země.

Epidemie Eboly 2014 si již vyžádala přes 4000 (dle WHO k 10. 10. 2014 4024) obětí a eviduje se přes 8000 nakažených (dle WHO k 10. 10. 2014 8376). První nákaza tímto virem byla zaznamenána v 80. letech na území afrického Konga. Poslední vážná epidemie propukla v roce 2000 na území Ugandy, kde bylo zjištěno okolo 450 nakažených, z nichž více než polovina tomuto viru podlehla.

Šíření eboly

Virus eboly je specifický zejména v tom, že se jím mohou nakazit nejen lidé, ale také zvířata. K přenosu dochází při kontaktu s krví, sekrety a tělními tekutinami. Z tohoto důvodu patří mezi časté oběti tohoto onemocnění také záchranáři, lékaři a zdravotnický personál pečující o nemocné. Nutné jsou tedy především ochranné pomůcky v podobě rukavic, masek a ochranných brýlí. Velmi rizikový je styk s mrtvými zvířaty nebo pohřby obětí tohoto viru. Aktivní virové buňky byly dokonce nalezeny v semeni ještě týden po klinickém vyléčení.

V minulosti docházelo k šíření Eboly zejména při pohřebních rituálech, kdy obyvatelé afrických kmenů a vesnic omývali zemřelé vlastníma rukama. Mnozí tak přišli do přímého kontaktu s tělními sekrety zemřelých, což vedlo k dalšímu šíření a úmrtí.

Ebola - bezpečnostní opatření

Většina států zahájila realizaci bezpečnostních opatření tak, aby zamezila rozšíření viru Eboly do země. Primárně jsou kontrolována letiště, která jsou výstupními na trase z postižených oblastí Afriky. Tito pasažéři jsou za přísných karanténních opatření transportováni do nejbližšího nemocničního zařízení, kde jsou podrobeni testům a vyšetřením. V případě České republiky by byl pacient po přistání ihned izolován a přepraven z Letiště Václava Havla na kliniku na Bulovce, kde je připraven speciální epidemiologický tým.

Dne 14. října 2014 provedlo Letiště Václava Havla úspěšné cvičení na letištní ploše pro případ nákazy jednoho z cestujících v letadle. Zatímco londýnské letiště zavedlo až do odvolání trvalou kontrolu, pražské letiště ještě zavedení těchto bezpečnostních opatření zvažuje a vyhodnocuje.

Projevy eboly

Ebolu je v počátku velmi obtížné diagnostikovat. Její prvotní projevy se vyznačují horečkami, pocity únavy, bolestmi svalů, zubů a bolestí v krku. Tyto příznaky bychom v našich podmínkách spíše přisuzovali chřipce či počínající angíně. S dalším šířením viru Eboly v těle nakaženého pozorujeme kožní vyrážky, časté zvracení, postupné selhávání zejména ledvin a jater, nebo vnitřní i vnější krvácení. Bohužel se tyto příznaky projevují v rozmezí 2 – 20 dnů od nakažení. Mnohdy je tedy Ebola odhalena již v pokročilém stádiu výskytu v lidském organismu. Pokročilé stádium je mnohdy doprovázeno bolestí v oblasti hrudníku, což vyvolává problémy s dýcháním a polykáním.

Odhalení tohoto vysoce nakažlivého viru je možné pouze pomocí laboratorních testů. Provádění takových testů je vysoce rizikové díky přímému styku se vzorky potencionálně nakažených osob. Jsou tedy vyžadovány podmínky, které splňují vysokou úroveň sterility prostředí. Právě to ale mnohdy činí díky geografickému výskytu nemoci velké problémy.

Typy viru ebola

Do současnosti bylo objeveno několik druhů kmene viru Eboly.

  • Ebola-Zaire (Ebo-Z): jedná se o nejnebezpečnější kmen tohoto viru. Je prvním, který byl izolován v 80. letech v oblasti Konga, jeho úmrtnost činí 90%.
  • Ebola-Sudan (Ebo-S): méně nebezpečná forma viru se stejnými projevy, avšak s úmrtností okolo 50%.
  • Ebola-Reston (Ebo-R) a Ebola-Pobřeží slonoviny (Ebo-CI) – tyto formy viru vykazují menší nebezpečnost, ale jejich výskyt byl prozatím tak malý, že ještě nejsou dostatečně prozkoumány.

Léčba eboly

Navzdory dnešní vyspělé medicíně a neustálému pokroku v oblasti nejen medicínské vědy je bohužel nutno říci, že na virus Eboly dosud neexistuje lék. Není známa konkrétní terapie ani vakcína, která by mohla být očkováním aplikována. V případě příznaků je pacient co nejdříve izolován od ostatních a pomocí podpůrné terapie je jeho organismus okysličován a krevní tlak je udržován v hodnotách neohrožující život. Jelikož jednou z hlavních příčin úmrtí je také dehydratace, spočívají podpůrná opatření také v udržování vodní a elektrolytické rovnováze. Vždy je nutné dodržování maximálních bezpečnostní a karanténních prostředků do doby, dokud je znám výsledek laboratorního vyšetření tkáně pacienta.

Dle oficiálních mezinárodních epidemiologických předpisů je konec epidemie prohlášen po 42 dnech, kdy byl potvrzen poslední pozitivní test na virus Eboly.

Ebola - střet s africkou kulturou

Na území státu Libérie zakázaly jednotlivé úřady pohřbívání obětí na území dané obce či města. Chtějí tak předejít přímému kontaktu s tělními tekutinami, které byly, dle potvrzení, příčinou dalšího šíření tohoto viru. Spalování lidských ostatků ovšem není v souladu s Liberijskou kulturou, která udává pohřbívání zemřelých přímo do země. I přesto ovšem byly liberijské úřady nuceny nařídit povinnou kremaci všech obětí smrtícího viru Ebola.

Autor: Magazín o zdraví, nemocech, hubnutí, dietě, bylinkách a diskuzní forum