Topic-icon Pervazivní vývojové poruchy

#1 od skolka
Tak tento název jsem ještě neslyšela. Pervazivní vývojové poruchy se mi s ničím jaksi nespojují, takže jsem ráda, že si mohu přečíst článek, který je vysvětlují. A že se to týkáprávě psychiky, tak to je asi jasné. A co to konkrétně je za nemoci, jak se to konkrétně pozná a jak se to dá léčit?

Prosím Přihlásit se nebo Vytvořit účet připojte se ke konverzaci.

#2 od admin
Dětský...

Pervazivní vývojové poruchy je oblast poruch, o kterých mnoho lidí jistě slyšelo či četlo. Ne každý si ovšem tyto poruchy spojí se slovem „pervazivní“. Toto slovo znamená „všeprostupující“ a je v názvu proto, že tyto poruchy postihují veškeré oblasti lidské psychiky (motoriku, kognici, emoce, vůli atd.). Postihují také sociální a komunikační dovednosti, což jsou oblasti, které zasahují do celého života a ovlivňují veškeré dění, vše co se kolem dítěte děje je ovlivňováno jeho schopností komunikace s okolím. Pervazivní vývojové poruchy začínají většinou v prvních třech letech života dítěte. Dříve se používal pojem psychóza, ve snaze odlišit tyto poruchy od psychóz u dospělých se od tohoto pojmu upustilo.

Číst více ...

Prosím Přihlásit se nebo Vytvořit účet připojte se ke konverzaci.