Co vede k agresivitě na silnicích?

Napadá vás někdy, při vaší jízdě po silnicích, jak je možné, že se někteří řidiči chovají jako hulváti, a jiní ne? Přemýšleli jste někdy nad tím, co v nich vyvolává agresivitu a nevhodné chování? Na téma agresivity u řidičů bylo provedeno mnoho studií s mnoha výsledky, ze kterých nelze stanovit přesnou příčinu agresivity, neboť každý řidič je jiná osobnost a proto má i jiné důvody. Existují ovšem podněty, které mohou rozčilovat více řidičů – nejen ty agresivní.

Co je to agresivita?

Agresivita, je pojem, který značí útočnost proti někomu nebo něčemu jinému. Je pojímána jako tendence k agresivnímu chování. Do agresivního chování lze zahrnout mnoho přestupků jako nedodržování bezpečné vzdálenosti, zneužívání potkávacích světel, nedovolené předjíždění apod. Agresivní řidiči jsou většinou lidé, kteří nedokáží řešit své vnitřní konflikty vhodným způsobem a místo toho volí způsoby rizikové pro ostatní, mají tendenci druhým ubližovat, mstít se jim, ukazovat ostatním svou moc a sílu, nerespektovat pravidla apod.

U agresivních řidičů lze zpravidla pozorovat několik druhů porušování dopravních přestupků, v horších případech tito řidiči vyvolávají nebo způsobují rizikové situace, kdy mohou svým bezohledným chování vyvolat také agresivitu u dalších řidičů či dokonce způsobit dopravní nehody.

Ve studii provedené v roce 2004 bylo zjištěno, že muži řídí agresivněji, než ženy a že řidiči starší 45 let jsou méně agresivní než mladší řidiči. Dále bylo zjištěno, že pokud byl ve vozidle kromě řidiče také spolujezdec, výše agrese se snížila. Toto snížení nebylo sice veliké, ale bylo konzistentní. Specificky se snížilo například troubení na jiné řidiče v přítomnosti spolujezdce. Tento jev je možné vysvětlit například vybouřením agrese verbálně debatou se spolujezdcem a následně již není potřeba projevit svou agresivitu troubením na ostatní. To ovšem není pravidlem.

Zajímavé zjištění vyplynulo z experimentu D. Kendricka a S. W. Macfarlane ve Velké Británii. Zjišťovali vliv počasí na agresivitu řidičů. Pokus spočíval v zastavení vozidla na semaforu, poté co naskočila zelená, se ovšem vozidlo nerozjelo. Zkoumaly se reakce ostatních řidičů za různých klimatických podmínek. Z experimentu vyplynula přímá souvislost mezi zvyšující se teplotou a reakcemi řidičů na tuto frustrující situaci.

Podobná zjištění jsou známy nejen z dopravy, ale také z běžného života, kdy v jiném experimentu L. Workmana bylo zkoumáno, jak spolu souvisí teplota a počet spáchaných trestných činů. Zjistilo se, že nejvíce přestupků a výtržností bylo pácháno v teplotním rozmezí mezi 27° - 32°C. Pokud se teploty vyšplhaly výše, počet přestupků se začal opět snižovat. Pravděpodobně z toho důvodu, že lidé byly příliš unavení horkem. Pokud tyto studie převedeme do dopravního prostředí, může být počasí další příčinou, proč v dopravních zácpách lidé jsou více a více agresivní neboť čekání ve vozidle bez klimatizace ve vysokých teplotách může být velmi frustrující.

Zajímavý výzkum, který porovnával agresivní chování řidičů ze tří zemí, byl proveden v roce 2002 (Parker et al.). V tomto výzkumu měli examinátoři za cíl zjistit, jak moc a jestli vůbec vzbuzují situace na silnicích vztek v řidičích, dále kolik z řidičů bude jednat agresivně v reakci na tyto situace a zda existují individuální a kulturní rozdíly v agresivních reakcích řidičů. Bylo zjištěno, že ve všech třech zemích, které byly zkoumány (Velká Británie, Finsko a Nizozemsko) vzbuzují v řidičích vztek a agresi podobné situace. Jednání, které ve všech třech zemích vyvolávalo nejvíce agresivních reakcí a nejméně řidičů odpovědělo, že by nereagovalo nijak, bylo jednání, kdy jeden řidič čeká na místo na parkování a druhý řidič na toto místo vjede.

Další situace, které vzbuzovaly nejvíce hněvu, byly například: pokud řidič jel v noci a řidič za ním svítil dálkovými světly, dále „lepení se“ na zadní nárazník a pokud řidič předjížděného vozidla začne zrychlovat. Naopak nejméně hněvu a agresivity způsobovali situace pomalého parkování, které zdržovalo provoz a pomalé rozjíždění se vozidla na semaforech.

Autor: Magazín o zdraví, nemocech, hubnutí, dietě, bylinkách a diskuzní forum

Čaje