Lymeská borrelióza  - Klíště

Borelioza je nejčastější infekcí přenášenou klíšťaty v České republice. Většina nákaz probíhá bezpříznakově, menší část se projeví postižením kůže, kloubů, nervového systému a srdce. Nejčastější forma Lymeské borreliozy je červená skvrna vznikající v místě přisátí klíštěte většinou s odstupem 7-14 dnů ( s hranicí 3-30 dnů), většinou dosahující značných rozměrů, pro jistou diagnozu by měl průměr červené skvrny přesahovat 5 cm.

Skvrna může být jednolitě červená, nebo s výraznějším prstencovitým lemem a centrálním výbledem. Nebolí, někdy lehce svědí, kůže není horká ani nepálí. U menší části pacientů skvrna provázena chřipkovými příznaky (bolesti hlavy, svalů, kloubů, únava, malátnost, zvýšená teplota). Diagnoza se stanovuje na základě pacientova sdělení přisátí klíštěte ( není však podmínkou, více než polovina pacientů klíště nepozoruje ) nebo údaje o pobytu v přírodě + časový odstup od přisátí klíštěte do vzniku skvrny delší než 36 hodin + rozměr skvrny nad 5 cm. Je třeba odlišit reakci na samotné přisátí klíštěte nesouvisející s lymeskou borreliozou (jako reakce na hmyzí bodnutí), která vzniká mnohdy již v okamžiku odstraňování klíštěte nebo v prvních dvou dnech po něm, kde je zarudnutí menších rozměrů (do 5 cm), často svědící, nebo je horké, někdy vystupuje nad úroveň kůže, je jednolitě červené. Léčba probíhá po dobu 14 dní podáváním antibiotik. Další formou kožních projevů je objevení se mnohočetných červených skvrn v počtu od dvou po desítky, stejného vzhledu jako výše, pouze bývají menší a objevují se s odstupem týdnů až měsíců po zákusu klíštěte, léčba je též antibiotiky.

Kloubní příznaky Lymeské borreliozy

Časné vznikají řadu týdnů až měsíců po zákusu klíštěte, projevují se stěhovavými bolestmi kloubů, bez viditelných kloubních změn. Léčba je antibiotická.

Pozdní vznikají měsíce až roky po zákusu klíštěte, obtíže (otok a bolest kloubu) postihují zejména kloub kolenní a další velké klouby, typické je stěhování obtíží z jednoho kloubu na druhý. Léčba je antibiotická.

Příznaky Lymeské borreliozy z nervového systemu

Časné (2-12 týdnů od zákusu klíštěte), projevující se zánětem mozkových blan a/nebo obrnou lícního nervu. Léčba je antibiotická.

Pozdní (měsíce až roky po zákusu klíštěte), projevující se poruchami paměti, osobnosti, chování,  narušením spánku, labilitou nálad, poruchami vědomí, demencí, bolestmi, pocity mravenčení, poruchami citlivosti, poruchami hybnosti. Léčba je opět antibiotická.

Příznaky Lymeské borreliozy z postižení srdce

Vznikají týdny až měsíce po nákaze, projevují se poruchami srdečního rytmu (projeví se únavou, dušností, závratěmi, pocitem vynechávání či přeskakování srdce, pocitem pomalého bušení srdce až kolapsovým stavem), zánětem srdečního svalu či osrdečníku. Léčba je antibiotická.

Lymeská borrelióza a těhotenství

 Infekce může proniknout placentou, ale nepříznivé účinky na plod nebyly prokázány. Infekce neproniká do mateřského mléka. Podávání antibiotik preventivně po přisátí klíštěte není doporučováno. Léčba je antibiotická, zahajuje se při příznacích onemocnění u matky viz. výše.

Laboratorní vyšetření

 Odebírá se žilní krev k vyšetření protilátek proti borreliím. U pacientu s příznaky z nervového systému se odebírá též mozkomíšní mok takzvanou lumbální punkcí. Protilátky jsou v Česku přítomné u 5-10% zdravých osob, přitomnost protilátek bez doprovodných příznaků jmenovaných výše je bezvýznamná a není důvodem k léčbě. Protilátky se tvoří až za 3-6 týdnů po nákaze (po zákusu infikovaného klíštěte), protilátky lze prokázat v krvi řadu let po nákaze, jejich přetrvávání neznamená selhání léčby ani pokračování infekce a není důvodem pro opakování léčby !!

Prognóza

 Časné formy (s projevy řádově dnů až měsíců od zákusu infikovaného klíštěte) odezní zpravidla i samostatně, podání antibiotik urychlí vymizení příznaků. Naopak pozdní formy (s projevy vznikajícími měsíce až roky po zákusu infikovaného klíštěte) mohou přetrvávat a zhoršovat se i po správné antibiotické léčbě. Lymeská borrelioza nevede k úmrtí.

Prevence

 Nejúčinnější prevence je předcházet přisátí klíštěte používáním repelentů a vhodných oděvů a obuvi při pobytu v přírodě, prohlídka těla po návratu a včasné odstranění přisátého klíštěte: k nákaze dochází zpravidla tehdy, pokud přisátí infikovaného klíštěte trvá déle než 24 hodin !! Klíště odstraníme pomocí pinzety nebo speciálních klíštěk, nikdy ne holou rukou. Místo přisátí dezinfikujeme. Po odstranění přisátého klíštěte není třeba lékařské vyšetření, ani vyšetření krve, ani preventivní podávání antibiotik. Osoba, u které došlo k přisátí klíštěte, by měla následujících 30 dní pravidelně kontrolovat kůži v místě přisátí a v případě projevů jmenovaných výše vyhledat lékaře.

Vakcína určená pro člověka není zatím k dispozici !!