alternativní medicína

Pojem alternativní medicína se dnes a denně skloňuje snad ve všech pádech a možná více než kdy jindy nutí stále více lidí přemýšlet o jejím významu, přínosu či smyslu. Někteří v ní najdou zalíbení, jiní ji zavrhují. Názory lidí na alternativní medicínu se v mnohém liší stejně tak jako její vymezení. Mnoho těchto debat je založena na subjektivní zkušenosti. Jsou známy případy, kdy konvenční medicína zcela selhala a k nápravě došlo pouze díky metodám alternativní medicíny, stejně tak jako v případech, kdy tomu bylo přesně naopak.

Alternativní medicína nachází své uplatnění především při léčbě dlouhodobých onemocnění. Jedná se zejména o stres, bolesti zad a kloubů, stavy úzkosti a deprese. Jak již bylo řešeno v úvodu, neexistují zatím žádné poznatky dokazující jednoznačnou efektivitu alternativní medicíny. Je ovšem zapotřebí zmínit, že alternativní medicína jako celek ale také její jednotlivé terapie prošly řadou výzkumů. O serióznosti těchto studií se ovšem vedou spory. Některé studie ovšem prokázaly účinnost akupunktury při léčbě onemocnění zad nebo krční páteře a také homeopatie, která pomáhá při léčbě alergických obtíží.

Pokud se rozhodnete využít alternativní medicíny, měli byste dbát především na následující

Dostatek informací

informací není nikdy dost, a proto byste měli věnovat zvýšenou pozornost metodě, kterou jste si zvolili. Mnoho terapií alternativní medicíny s sebou nese jistá větší či menší rizika. Dostupnost informací je dnes obrovská, proto si řádně zjistěte, k čemu je daná metoda vhodná. Nepodceňujte také zkušenosti ostatních lidí, se kterými se na různých fórech či internetových diskusích svěřují. Myslete ovšem na to, že celkový úsudek lidí velmi ovlivní jejich vlastní zkušenost.

Osobnost lékaře/terapeuta

v alternativní medicíně jsou důležité dvě složky každého lékaře/terapeuta. První z nich je složka profesní. Zjistěte si a informujte se o tom, jaké má daný lékař zkušenosti a kvalifikaci. V alternativní medicíně se vyskytuje mnoho lidí, kteří mají tuhu zbohatnout na zdraví resp. nemoci druhých. Nevystavujte se riziku, že své zdraví svěříte do rukou někoho nekvalifikovaného a nezkušeného. Tento je jev je velmi častý a je to dáno především tím, že lidé často zvolí alternativní medicínu až jako poslední krok, když už konvenční medicína selhává.

Vždy se informujte o tom, jakou náplň bude mít vaše léčba a jaké terapie budete podstupovat. Mnohé prvky alternativní medicíny jsou založeny na návaznosti jednotlivých terapií a terapeutických celků. V případě, že byste odmítli podstoupit jeden z terapeutických článků, celá léčba by mohla být neúspěšná. Terapie by měla mít spíše užší a specializovaný charakter resp. měla by být zaměřena na jednu konkrétní věc, která vám způsobuje obtíže.

Jak nákladná je léčba alternativní medicínou?

    Důležité je mít na paměti, že léčba alternativní medicínou není hrazena žádnou pojišťovnou. Počítejte tedy s tím, že celou léčbu budete muset hradit ze svých vlastních prostředků a léčba pomocí alternativních terapií je dosti nákladná. Ceníky jednotlivých lékařů se ovšem velmi liší. Abyste předešli nepříjemnému překvapení, zjistěte si nejlépe následující informace:

 • Chtějte vědět, jak dlouho bude léčba trvat
 • Jaké množství procedur budete muset podstoupit
 • Jaké má váš lékař zkušenosti právě s vaším druhem onemocnění
 • Někteří lékaři poskytují jisté slevy, pokud podstoupíte více terapií
 • Další náklady mimo samotnou léčbu v podobě přípravků nebo doplňků stravy

    

V mnoha případech nedostanete konkrétní odpovědi, jelikož každý organismus reaguje na alternativní medicínu jinak a výsledek nejde často odhadnout. Získáte ovšem alespoň základní přehled.

Metody, které alternativní medicína využívá ke stanovení diagnózy:

 • Metoda rozhovoru: lékař se vás bude dotazovat na váš život, životní styl, psychickou stránku, odpočinek, relaxaci, spánek atd.
 • Metoda pozorování: posouzení celkového vzhledu, chůze, postavy, očí, hybnosti apod.
 • Metoda posouzení hybnosti celé svalové soustavy i jejich jednotlivých segmentů
 • Palpační metoda: zkoumá pomocí doteku a pohmatu krevní oběh (puls), reflexní terapie
 • Energetická měření: zkoumá energetické vlnění proudící okolo těla
 • Testování: ke zjištění diagnózy jsou zapotřebí jistá měření a testování v laboratorním prostředí

Příklady zdravotních obtíží a jejich alternativní terapie

 • Svalové obtíže (ztuhlost, bolestivost), bolest zubů → akupunktura, reflexní techniky
 • Častá únava, problémy se soustředěním a pozorností, menstruační potíže → nutriční terapie
 • Zažívací potíže, dermatologické potíže → bylinná terapie
 • Problémy dýchacích cest, astma, migrény → bylinná terapie, homeopatie, tradiční čínská medicína
 • Pocity úzkosti, stres, problémy se spánkem → aromaterapie, práce s dechem, relaxační terapie
 • Zažívací potíže, formy diabetu, bolesti žlučníku → nutriční terapie, čínská medicína, ájurvéda, tibetská medicína

Autor: Magazín o zdraví, nemocech, hubnutí, dietě, bylinkách a diskuzní forum

Ordasoft Social Comments and Sharing Free

Komentáře