Warfarin, INR a jaho hodnota

Warfarin je nejznámější a nejčastěji předepisovaný lék proti srážlivosti krve. Jeho užívání má ale svá pravidla. Jejich nedodržování může vést až k poškození organismu.

 

Co je to Warfarin?

Warfarin je jediným lékem v ČR, který je určen k dlouhodobému podávání v případě nadměrné srážlivostí krve. Svým působením narušuje tvorbu vitamínu K, jenž je nezbytným účastníkem koagulačních faktorů neboli látek způsobujících srážení krve. Předchází tak vzniku nežádoucích krevních sraženin, tzv. trombů, uvnitř srdce nebo cév.

Co se skrývá pod značkou INR?

Jedná se o hodnotu, která vyznačuje rychlost srážení krve. Normální hodnota INR u zdravého člověka se pohybuje kolem čísla 1. U pacientů užívajících Warfarin je tato hodnota v rozmezí 2-3. Podle těchto údajů je patrné, že čím je číslo vyšší, tím je krev více naředěná. Proto jsou třeba pravidelné lékařské kontroly, které by od sebe neměly být vzdáleny déle než jeden měsíc. Při těchto kontrolách se provádí tzv. Quickův test, jenž stanovuje hodnotu INR. Lidem, kterým je podáván Warfarin, se déle hojí povrchová poranění. Dokonce může dojít až k samovolnému krvácení jak v pokožce, tak i ve vnitřních orgánech. Proto jsou pravidelné návštěvy lékaře a laboratorní testy tak důležité.

Co znamená zvyšující se hodnota INR?

Jak již bylo zmíněno výše, čím je hodnota INR vyšší, tím je Warfarin účinnější. Ovšem zároveň se také zvyšuje riziko krvácení. Proto je třeba nepřehlížet vedlejší příznaky, kterými mohou být samovolné krvácení z nosu, krev v moči nebo ve stolici, tvorba modřin bez zjevné příčiny, vaginální krvácení a neobvyklé bolesti hlavy. V těchto případech je třeba neprodleně kontaktovat lékaře, který podávání Warfarinu upraví.

Kdy by měl být Warfarin nasazován?

Nasazení tohoto léku je vhodné při poruchách srdečního rytmu. Mohla by zde totiž vzniknout krevní sraženina, jež by vnikla tepnami do mozku a způsobila by mozkovou mrtvici. Dalším případem, kdy se doporučuje užívání Warfarinu, je operace srdce, konkrétně implantace umělé srdeční chlopně. Toto léčivo je též naordinováno pacientům s hlubokou žilní trombózou či s plicní embolií.

Na co si dát pozor?

Warfarin je nutné v dostatečném časovém předstihu vysadit před plánovanou operací. Hrozilo by totiž vykrvácení pacienta. Ten musí vědět o nutnosti vždy informovat před zákrokem lékaře, že tento lék užívá. Přípravek proti srážlivosti krve by neměly užívat těhotné ženy. Jeho podávání by se také měli vyhnout lidé s žaludečními vředy nebo krvácivou mozkovou příhodou.

Existují alternativy Warfarinu?

Ano, jednou z nich je Pradaxa. Hlavními výhodami tohoto léku jsou rychlý nástup účinku a téměř nulové riziko předávkování. Zároveň není nutné docházet na lékařské kontroly ohledně monitoringu hladiny léku.

Musíte být přihlášení